КАФЕДРА ЛАТИНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНИХ МОВ

Адреса

 79010, Львів, вул. Шiмзерів, 3а
тел.: +38 (032) 275-58-66

E-mail


Завідувач кафедри


Содомора Павло Андрійович,кандидат філологічних наук, доктор філософських наук, професор

Перелік дисциплін


Секція латинської мови:

«Латинська мова та медична термінологія» для студентів 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 «Медицина» (І, ІІ семестр), 221 «Стоматологія» (І, ІІ семестр);
«Латинська мова» для студентів І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (І, ІІ семестр);
«Латинська мова» підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (заочна форма навчання, І семестр).

Секція іноземних мов:

"Іноземна мова" (англійська, німецька, французька) для студентів 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 «Медицина» (І, ІІ семестр), 221 «Стоматологія» (І семестр), 226 «Фармація, промислова фармація» (I семестр);
"Іноземна мова за професійний спрямуванням" (англійська, німецька, французька) для студентів 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 221 "Стоматологія" (II семестр). Для студентів II курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 Медицина (I семемтр), 226 «Фармація, промислова фармація» (II семестр);
"Англійська мова" – курс за вибором - для студентів усіх курсів спеціальності: 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація, промислова фармація»;
"Іноземна мова" (II курс – курс за вибором) - спеціальності: 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація, промислова фармація».

Штат кафедри

Секція латинської мови:


Смольська Лариса Юріївна - кандидат філологічних наук, доцент
Коваль-Гнатів Дзвенислава Юріївна - старший викладач
Крив’як Богдана Ярославівна - старший викладач
Милик Оксана Василівна - кандидат філологічних наук, доцент
Антонюк Соломія Андріївна - кандидат філологічних наук, викладач
Мороз-Цілуйко Наталія Романівна - викладач
Чернюх-Мацієвська Надія Богданівна - викладач
Мороз Анна-Наталія Михайлівна - викладач
Пушкіна Олена Володимирівна - викладач
Кучма Оксана Йосипівна - старший лаборант
Боднар Оксана Ярославівна - старший лаборант


Секція іноземних мов:


Ісаєва О.С - доктор педагогічних наук, професор
Снітовська О.Й - кандидат філологічних наук, доцент
Єрченко О.В - кандидат філологічний наук, доцент
Гутор Л.В - кандидат педагогічних наук, доцент (завуч кафедри)
Кобрин Н.З. - кандидат педагогічних наук
Попович Х.І. - кандидат педагогічних наук
Шумило М. Ю - старший викладач
Червінська Л.О - старший викладач
Царик Г.М - старший викладач
Застріжна Л.В - старший викладач
Василенко О.Г - старший викладач
Засінчук Л.М. - викладач
Сивак А.О. - викладач
Слупіцька А.В. - викладач
Стойка Б.М. - викладач
Струс О.Б - старший лаборант
Халюлько О.М - старший лаборант“]