Кафедра медичної біології, паразитології та генетики

Адреса

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69 (Шімзерів, 1)
тел. Роб. +380(32)275-49-66

E-mail


Завідувач кафедри


Воробець Зіновій Дмитрович, доктор біологічних наук, професор, академік Української академії наук, іноземний член Польської академії наук, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Перелік дисциплін

Медичний факультет: дисципліна – медична біологія з паразитологією, галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина», курс за вибором «Генетика».
Стоматологічний факультет: дисципліна – медична біологія, паразитологія та генетика, галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 221 «Стоматологія».
Фармацевтичний факультет: дисципліна – біологія з основами генетики, галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 226 «Фармація».

Штат кафедри

Чупашко О.Я. – к.б.н., доц., зав. навчальною частиною 
Одноріг Л.О. – к.б.н., доц., відповідальна за наукову роботу
Сергієнко Л.М. – к.б.н., доц.
Корчинська О.С. – к.б.н., доц., відповідальна за виховну роботу із вітчизняними студентами
Першин О.І. – к.б.н., доц., секретар кафедри, відповідальна за роботу зі студентами фармацевтичного факультету заочної форми навчання, матеріально відповідальна особа
Парижак С.Я. – к.б.н., доц., відповідальна за роботу чужоземних студентів
Ткаченко О.Р. – к.б.н., ст. викл., профорг кафедри, відповідальна за техніку безпеки
Кушинська М.Є. – к.б.н., доц., відповідальна за студентський науковий гурток кафедри та веб-сторінку
Онуфрович О.К. – к.м.н., асист.
Комбарова Л.Л. – старший лаборант
Неклева Л.Д. – лаборант

“]