Кафедра стоматології дитячого віку

Адреса

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69а
тел. +38 (032) 276-32-41

E-mail


Завідувач кафедри


Колесніченко Олександр Володимирович,к.м.н., доцент

Перелік дисциплін

Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології;
Профілактика стоматологічних захворювань;
Дитяча терапевтична стоматологія;
Дитяча хірургічна стоматологія;
Виробнича практика: Сестринство в дитячій стоматології;
Профілактика стоматологічних захворювань; Стоматологія дитячого віку.

Штат кафедри

Колесніченко О.В. – к.м.н., доцент, завідувач кафедри
Гірчак Г.В. – к.м.н., доцент, відповідальна за навчальну роботу кафедри
Солонько Г.М. – к.м.н., доцент кафедри
Пришко З.Р. – к.м.н., доцент, відповідальна за наукову роботу кафедри
Малко Н.В. – к.м.н., доцент кафедри
Іванчишин В.В. – к.м.н., доцент, відповідальна за виробничу практику на кафедрі
Гуменюк О.М. – к.м.н., доцент кафедри
Гриньох В.О. – к.м.н., доцент кафедри
Гринишин О.Б. – к.м.н., доцент кафедри
Єфремова О.В. – к.м.н., доцент кафедри
Фур М.Б. – к.м.н., доцент кафедри, відповідальний за англомовне відділення
Крупник А.-С.А. – к.м.н., асистент кафедри
Шаран М.О. – асистент, відповідальна за лікувальну роботу кафедри
Лещук С.Є. – к.м.н., асистент кафедри
Сов'як О.О. – к.м.н., асистент кафедри
Чайковська С.Ю. – к.м.н., асистент кафедри
Попик К.М. – к.м.н., асистент кафедри
Скибчик О.В. – асистент кафедри
Єзерська О.В. – асистент кафедри
Ісакова О.О. – асистент кафедри
Солина Н.М. – асистент кафедри
Пришляк В.Є. – асистент кафедри
Лесіцький М.Ю. - асистент за сумісництвом, відповідальний за виховну роботу
Солоп Л.М. - лаборант кафедри
Саврун А.І. – ст.лаборант кафедри
Вітів М.А. - ст.лаборант кафедри

“]