Адреса

79010, м. Львів, вул. Шимзерів, 3а (4 поверх, праве крило)

Телефон: +38 (032) 236-84-46

Email:

На карті:

Завідувачка кафедри українознавства

ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА ЄЩЕНКО 

докторка філологічних наук, професорка, авторка понад 180 наукових праць з мовленнєвої комунікації, лінгвістики тексту, психолінгвістики, когнітології, а також підручників і посібників з грифом Міністерства освіти й науки України: «Лінгвістичний аналіз тексту» (2009), «Українська мова професійного спілкування» (2011); монографій: «Текстово-антропоцентричний вимір метафори українських поетів 1990-х» (2018), «Феномен художнього тексту: комунікативний, семантичний і прагматичний аспекти» (2021)..  Номінантка XI Всеукраїнського конкурсу «Книжка року-2009» зі спеціальної літератури,  лавреатка III премії конкурсу «Найкраще видання року-2019» у номінації «Монографії» НАН Вищої освіти України, лауреатка I премії конкурсу «Найкраще видання року-2020-2023» у номінації «Монографії» НАН Вищої освіти України. Учасниця понад 80 наукових конференцій в Україні, Польщі, Чехії. Викладає курси: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Мовленнєва комунікація лікаря», «Теорія і практика професійної комунікації», «Наукове мовлення лікаря», «Теорія і практика професійної комунікації» Wikipedia Енциклопедія сучасної України Google Scholar ORCID RESEARCHER ID Scopus Academia.edu Facebook

 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ. Кафедра українознавства була заснована у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького у 2001 році як славетний колектив науковців, освітній і світоглядно-формувальний осередок вивчення вітчизняними та чужоземними студентами української мови, історії, культури, а з 2020 року і біоетики. З 1945 року, її окремі дисципліни вивчалися на різних кафедрах гуманітарного профілю нашого вишу. Колектив очолювали непересічні особистості, педагоги, яких із вдячністю згадують колеги і колишні студенти: кандидат історичних наук, доцент Зубань О. К., доктор історичних наук, професор Сидорчук М.Ф., докторка історичних наук, професорка Гурладій Н. С., кандидат історичних наук, доцент Снігур А. А., докторка філософських наук, доцентка Петрушенко О. П. З 2014 року і нині колектив очолює докторка філологічних наук Єщенко Т. А. На кафедрі працюють відомі на теренах нашої держави та за її межами вчені-українознавці: кандидатка історичних наук, доцентка Божко Н. М., кандидатка філологічних наук, доцентка Черкес Н. Д., кандидатка історичних наук, доцентка Мельник В. М., кандидатка історичних наук, доцентка Гірна Н. М., кандидатка педагогічних наук, доцентка Стечак Г. М., кандидатка наук із державного управління, доцентка Терешкевич Г. Т. (с. Діогена), кандидатка філологічних наук, доцентка Ягело С. П., кандидатка філологічних наук, доцентка Матущак І. Р., кандидатка філологічних наук, доцентка Дрогомирецька М. М., які здійснюють викладання дисциплін: історія України та українська культура, українська мова (за професійним спрямуванням), медицина і художня культура, націологія і здоров’я нації, визначні постаті української медицини, історичні дисципліни в медичній освіті (геральдика, генеалогія, сфрагістика, медична бібліографія та джерелознавство, фалеристика, філігранологія, емблематика), мовленнєва комунікація лікаря, культура мовлення та етикет лікаря, теорія і практика професійної комунікації, основи християнської етики і моралі, наукове мовлення лікаря, біоетика. Кафедра українознавства Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького неодноразово посідала перші місця у рейтингу кафедр факультету іноземних студентів й була нагороджена грамотами у 2022 (грамота) і 2023 (грамота) роках тримає лідерство в україноцентричних проєктах, витворює творче наукове середовище, інтелектуально утверджує вкрай значущі цінности – МОВА, ІСТОРІЯ, ВІРА і КУЛЬТУРА., неодноразово ініціювала наукові конференції всеукраїнського і міжнародного масштабу, започаткувала традицію проведення мультидисциплінарних наукових заходів: «Сучасна українська нація: мова, історія, культура» (2016 р.), «Тоталітаризм як система знищення національної пам̕яті» (2020 р.), «Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки)» (2021 р.), «Лінгвоекологія: мова медицини» (2023 р.), що популяризують в академічному і в науковому середовищі проблеми так званого «українського світу». Щороку відбуваються засідання проблемного кола й публікація за його підсумками збірника наукових праць «Національна пам’ять». Буклет сторінка 1 Буклет сторінка 2 Подяка кафедрі Звіт кафедри 2015-2018 файл Звіт кафедри 2018-2020 файл Звіт кафедри 2020-2022 файл  Звіт професорки Тетяни Єщенко на посаді завідувача кафедри українознавства 2015-2020 файл

КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ УКРАЇНОЗНАВСТВА

ЄЩЕНКО ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА – завідувачка кафедри українознавства, докторка філологічних наук, професорка, авторка понад 180 наукових праць з мовленнєвої комунікації, лінгвістики тексту, психолінгвістики, когнітології, а також підручників і посібників з грифом Міністерства освіти й науки України: «Лінгвістичний аналіз тексту» (2009), «Українська мова професійного спілкування» (2011); монографій: «Текстово-антропоцентричний вимір метафори українських поетів 1990-х» (2018), «Феномен художнього тексту: комунікативний, семантичний і прагматичний аспекти» (2021)..  Номінантка XI Всеукраїнського конкурсу «Книжка року-2009» зі спеціальної літератури,  лавреатка III премії конкурсу «Краще видання року-2019» у номінації «Монографії» НАН Вищої освіти України, лауреатка I премії конкурсу «Краще видання року-2020-2023» у номінації «Монографії» НАН Вищої освіти України. Організаторка 4 всеукраїнських наукових конференція з міжнародною участю, учасниця понад 80 наукових конференцій в Україні, Польщі, Чехії. Літературна редакторка всеукраїнського часопису «Львівський клінічний вісник». Пройшла наукове стажування з програми «Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи» в Uniwersytet w Białymstoku, UwB (2022). У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького працює з 2014 року. Викладає курси: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Мовленнєва комунікація лікаря», «Теорія і практика професійної комунікації», «Наукове мовлення лікаря», «Теорія і практика професійної комунікації» Wikipedia Енциклопедія сучасної України Google Scholar ORCID RESEARCHER ID Scopus

СТЕЧАК ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА – доцентка кафедри українознавства, кандидатка педагогічних наук, доцентка, заступник завідувача кафедри з навчальної роботи. Закінчила у 1999 році філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1994-1999). Працювала викладачем української мови Медичного коледжу «Монада», асистентом кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, а також завідувачем методичного відділу  Львівського медичного інституту. З 2009 року була здобувачем відділу гуманітарної освіти Львівського науково-практичного центру інституту професійно-технічної освіти НАПН України. У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького працює з 2014 року. У 2017 році захистила кандидатську дисертацію з теми: «Особливості педагогічної підготовки майбутніх сімейних лікарів» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Доцент (2023). Авторка понад 50 наукових друкованих праць з методики викладання української мови, професійної освіти, української мови, зокрема монографії «Формування педагогічної компетентності майбутніх сімейних лікарів у медичному університеті» (2020). Викладає курси: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Культура мовлення і етикет лікаря». Google Scholar ORCID RESEARCHER ID Scopus

ДРОГОМИРЕЦЬКА МАРТА МИКОЛАЇВНА – доцентка кафедри українознавства, кандидатка філологічних наук, заступник декана факультету іноземних студентів. Випускниця філологічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка. У 2019 році успішно захистила кандидатську дисертацію з теми «Генетично-функціональні аспекти поетики («Повістки і ескізи з українського життя» Агатангела Кримського)». Доцентка (2022). Авторка 13 наукових праць з філології і методики викладання української мови у вітчизняних та зарубіжних виданнях, а також 14 навчально-методичних розвідок для чужоземних та вітчизняних студентів. Англійська мова (В2). Пройшла міжнародне стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників на базі Економічного університету у місті Кракові (Польща), учасниця 11 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях в Україні та за її межами. У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького працює з 2003 року. Викладає курси: українська мова (за професійним спрямуванням) для вітчизняних і чужоземних студентів. Google Scholar ORCID RESEARCHER ID Scopus

ГІРНА НАТАЛІЯ МИРОСЛАВІВНА – доцентка кафедри українознавства, кандидатка історичних наук, доцентка. Випускниця історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка і факультету філології і журналістики Волинського (Східноєвропейського) національного університету імені Лесі Українки. Авторка майже сотні наукових і навчально-методичних праць, розділів у колективних монографіях з історії України, українознавчої персоналістики, проблематики відновлення національної пам’яті українського народу і розвитку Української державності у системі міжнародних відносин новітньої доби. Експертка Міжнародної лабораторії дослідження війни в Україні, членкиня редакційних колегій закордонних наукових журналів, упорядниця і редакторка Збірника наукових праць «Національна пам’ять». У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького працює з 2000 року. Викладає курси: «Історія України та українська культура», «Визначні постаті української медицини», «Визначні постаті української реабілітології»  Google Scholar ORCID RESEARCHER ID Scopus

БОЖКО НАТАЛІЯ МИРОНІВНА – доцентка кафедри українознавства, кандидатка історичних наук, доцентка. Відома фахівець з історії та культурології. Авторка понад 300 наукових праць з теорії історії, історії України, культурології, краєзнавства, а також підручників та навчальних посібників: «Лекції з історії української державності» (1991), «Українська та зарубіжна культура» (1996, 2000), «Культурологія» (2006), «Історія України» (2008; 2014, 2018), «Історія української культури» (2014, 2018, 2021), статей з краєзнавства. У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького працює з 1993 року. Викладає курси: «Історія і культура України», «Медицина і художня культура». Google Scholar ORCID RESEARCHER ID Scopus

МЕЛЬНИК ВІРА МИХАЙЛІВНА – доцентка кафедри українознавства, кандидатка історичних наук, доцентка. Здобула вищу освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка (2008). У 2012 році успішно захистила кандидатську дисертацію з історичного краєзнавства. Тема дослідження «Громадсько-політична діяльність Теофіла Окуневського (1858 – 1937)». Доцентка (2022). Авторка понад 30 публікацій з біографістики, історичного краєзнавства, національно-визвольного руху, а також навчально-методичних праць з історії України. У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького працює з 2013 року. Викладає навчальні курси: «Історія і культура України», «Історичні дисципліни в медицині», «Націологія і здоров′я нації», Google Scholar ORCID RESEARCHER ID Scopus

ЯГЕЛО СВІТЛАНА ПЕТРІВНА – доцентка кафедри українознавства, кандидатка філологічних наук, доцентка, вчений секретар університету. Здобула філологічну освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У 2019 році успішно захистила кандидатську дисертацію з теми «Жіночі персонажі у демонологічній прозі українців Карпат» у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Доцентка (2022). Авторка 50 наукових праць з фольклористики, української мови, академічної доброчесності. Викладає українську мову (за професійним спрямуванням) Google Scholar ORCID RESEARCHER ID Scopus

ТЕРЕШКЕВИЧ ГАЛИНА ТАРАСІВНА (с. Діогена) – доцентка кафедри українознавства, кандидатка наук із державного управління, магістр релігійних наук, доцентка. Теологічну освіту здобула у Папському університеті у Римі. Авторка понад 500 наукових праць з біоетики, з питань державної політики та реформування системи охорони репродуктивного здоров’я, а також національних підручника і посібників для студентів ЗВО «Біоетика» (2018), “Основи біоетики та біобезпеки” (2018), “Біоетика в системі медичної освіти та охорони здоров′я” (2009), “Біоетика” (у співавторстві) (2020), а також методичних розробок з основ християнської етики і моралі. Ведуча передач з духовних тем на радіо “Марія”. Експертка курсів морального спрямування при МОН України. Викладає дисципліни: «Біоетика», «Основи християнської етики і моралі» Google Scholar ORCID RESEARCHER ID Scopus

МАТУЩАК ІРИНА РОМАНІВНА – в.о. доцента кафедри українознавства, кандидатка філологічних наук. Здобула вищу освіту в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова. У 2019 році успішно захистила кандидатську дисертацію з української мови. Тема дослідження «Лінгвістична термінологія В. Сімовича в контексті граматик кінця ХІХ–першої половини ХХ століття». Авторка понад 20 публікацій з лінгвістичної термінології, методики викладання української мови для вітчизняних і іноземних студентів, а також навчально- методичних розвідок. У Львівському національному медичному університеті працює з 2011 року. Викладає українську мову (за професійним спрямуванням).  Google Scholar ORCID RESEARCHER ID ScopusКХАН ОЛЬГА ВІКТОРІВНА – старша лаборант кафедри. У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького працює з 1983 року. Закінчила із відзнакою Львівський поліграфічний інститут за спеціальністю «Редактор наукової, технічної та інформаційної літератури». Фахівець у сфері організації навчального процесу вітчизняних і чужоземних студентів

БАЛУХ ОКСАНА СТЕПАНІВНА – старша лаборант кафедри. У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького працює з 1998 року. Має вищу технічну освіту. Фахівець у сфері організації навчального процесу вітчизняних і чужоземних студентів

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ українознавства регламентує загальні правові та організаційні засади функціонування підрозділів. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, нормативних документів Міністерства охорони здоров’я України, Статуту Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького на основі Типового положення про кафедру Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Детальніше

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

На кафедрі українознавства Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького викладаються дві дисципліни основної компоненти (ОК) освітньо-професійних програм для усіх спеціальностей (222, 228, 221, 226, 227.02) першого курсу: «Українська мова (за професійним спрямуванням) і «Історія України та українська культура», а також тринадцять дисциплін вибіркової компоненти (ВБ) для першого курсу: «Мовленнєва комунікація лікаря»; «Культура мовлення та етикет медика», «Медицина і художня культура», «Основи християнської етики і моралі»; для другого курсу: «Історичні дисципліни в медичній освіті», «Наукове мовлення лікаря», «Визначні постаті української медицини», «Націологія і здоров’я нації», «Біоетика», «Теорія і практика професійної комунікації», «Мовленнєва комунікація у професійному середовищі», «Культура мовлення та професійний етикет», «Визначні постаті української реабілітології». Такий різнорідний спектр дисциплін за вибором студента забезпечує індивідуальну траєкторію навчання, формування мовленнєвих й культурологічних компетентностей лікаря-державотворця.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

дисциплін кафедри українознавства для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я спеціальності 227 Терапія та реабілітація спеціалізації

227.01 ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ

Основна компонента

ОК 1 Українська мова (за професійним спрямуванням): Силабус файл Анотація курсу файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

ОК 2 Історія України та українська культура: Силабус файл Анотація курсу файл Конспект лекцій файл Методичні матеріали для семінарських занять файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

Вибіркова компонента

ВБ 1.4 Мовленнєва комунікація у професійному середовищі: Силабус файл Презентація курсу файл Конспект лекцій файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

ВБ 1.5 Культура мовлення та професійний етикет: Силабус файл Презентація курсу файл Конспект лекцій файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

ВБ 1.6 Основи християнської етики і моралі: Силабус файл Презентація курсу файл Конспект лекцій файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

ВБ 1.7 Біоетика Силабус файл Презентація курсу файл Конспект лекцій файл Практикум файл  Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

ВБ 2.3 Визначні постаті української реабілітології: Силабус файл Презентація курсу файл Конспект лекцій файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

дисциплін кафедри українознавства для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності

222 МЕДИЦИНА

Основна компонента

ОК 1 Українська мова (за професійним спрямуванням): Силабус файл Анотація курсу файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

ОК 2 Історія України та українська культура: Силабус файл Анотація курсу файл Конспект лекцій файл Методичні матеріали для семінарських занять файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

Вибіркова компонента

ВБ 1.4 Мовленнєва комунікація лікаря: Силабус файл Презентація курсу файл Конспект лекцій файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

ВБ 1.5 Культура мовлення та етикет медика: Силабус файл Презентація курсу файл Конспект лекцій файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

ВБ 1.6 Медицина і художня культура: Силабус файл Презентація курсу файл Конспект лекцій файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

ВБ 1.9 Основи християнської етики і моралі: Силабус файл Презентація курсу файл Конспект лекцій файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

ВБ 1.13 Історичні дисципліни в медичній освіті: Силабус файл Презентація курсу файл Конспект лекцій файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

ВБ 1.14 Наукове мовлення лікаря: Силабус файл Презентація курсу файл Конспект лекцій файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

ВБ 1.15 Визначні постаті української медицини: Силабус файл Презентація курсу файл Конспект лекцій файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

ВБ 1.16 Націологія і здоров’я нації: Силабус файл Презентація курсу файл Конспект лекцій файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

ВБ 1.106 Біоетика: Силабус файл Презентація курсу файл Конспект лекцій файл Практикум файл  Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

дисциплін кафедри українознавства для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я»  спеціальності

228 ПЕДІАТРІЯ

Основна компонента

ОК 1 Українська мова (за професійним спрямуванням): Силабус файл Анотація курсу файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

ОК 2 Історія України та українська культура: Силабус файл Анотація курсу файл Конспект лекцій файл Методичні матеріали для семінарських занять файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

Вибіркова компонента

 ВБ 1.4 Мовленнєва комунікація лікаря: Силабус файл Презентація курсу файл Конспект лекцій файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

ВБ 1.5 Культура мовлення та етикет медика: Силабус файл Презентація курсу файл Конспект лекцій файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

ВБ 1.6 Медицина і художня культура: Силабус файл Презентація курсу файл Конспект лекцій файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

ВБ 1.9 Основи християнської етики і моралі: Силабус файл Презентація курсу файл Конспект лекцій файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

ВБ 1.13 Історичні дисципліни в медичній освіті: Силабус файл Презентація курсу файл Конспект лекцій файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

ВБ 1.14 Наукове мовлення лікаря: Силабус файл Презентація курсу файл Конспект лекцій файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

ВБ 1.15 Визначні постаті української медицини: Силабус файл Презентація курсу файл Конспект лекцій файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

ВБ 1.16 Націологія і здоров’я нації: Силабус файл Презентація курсу файл Конспект лекцій файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

ВБ 1.105 Біоетика: Силабус файл Презентація курсу файл Конспект лекцій файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

дисциплін кафедри українознавства для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я»  спеціальності

221 СТОМАТОЛОГІЯ

Основна компонента

ОК 1 Українська мова (за професійним спрямуванням): Силабус файл Анотація курсу файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

ОК 2 Історія України та українська культура: Силабус файл Анотація курсу файл Конспект лекцій файл Методичні матеріали для семінарських занять файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

Вибіркова компонента

ВБ 1.8 Мовленнєва комунікація лікаря: Силабус файл Презентація курсу файл Конспект лекцій файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

ВБ 1.9 Наукове мовлення лікаря: Силабус файл Презентація курсу файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

ВБ 1.10 Культура мовлення та етикет медика: Силабус файл Презентація курсу файл Конспект лекцій файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл  Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

ВБ 1.11 Медицина і художня культура: Силабус файл Презентація курсу файл Конспект лекцій  файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

ВБ 1.16 Історичні дисципліни в медичній освіті: Силабус файл Презентація курсу файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

ВБ 1.17 Визначні постаті української медицини: Силабус файл Презентація курсу файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

ВБ 1.18 Націологія і здоров’я нації: Силабус файл Презентація курсу файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

ВБ 1.20 Основи християнської етики і моралі: Силабус файл Презентація курсу файл Конспект лекцій файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

ВБ 1.78 Біоетика: Силабус файл Презентація курсу файл Конспект лекцій файл Практикум файл  Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

дисциплін кафедри українознавства для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я»  спеціальності

226 ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ

Основна компонента

ОК 1 Українська мова (за професійним спрямуванням)

Денна форма навчання Заочна форма навчання
Силабус файл Анотація курсу файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл
Силабус файл Анотація курсу файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл Теми контрольних робіт файл

ОК 2 Історія України та українська культура

Денна форма навчання Заочна форма навчання
Силабус файл Анотація курсу файл Конспект лекцій файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл
Силабус файл Анотація курсу файл Конспект лекцій файл Семінар файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл Теми контрольних робіт файл

Вибіркова компонента

ВБ 1.10 Теорія і практика професійної комунікації

Денна форма навчання Заочна форма навчання
Силабус файл Презентація курсу файл Конспект лекцій файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл
Силабус файл Презентація курсу файл Конспект лекцій файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл Теми контрольних робіт файл

ВБ 1.14 Основи християнської етики і моралі

Денна форма навчання Заочна форма навчання
Силабус файл Презентація курсу файл Конспект лекцій файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл
Силабус файл Презентація курсу файл Конспект лекцій файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл Теми контрольних робіт файл

ВБ 1.58 Біоетика

Денна форма навчання Заочна форма навчання
Силабус файл Презентація курсу файл Конспект лекцій файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл
Силабус файл Презентація курсу файл Конспект лекцій файл Практикум файл Завдання для самостійної роботи студентів файл Збірник тестових завдань для поточної перевірки знань файл Теми контрольних робіт файл
Тематичні плани лекцій, практикумів, семінарських занять, самостійної роботи студентів з усіх дисциплін. Тека Детальніше  Профілі лекторів для віддаленої форми викладу матеріалу Детальніше

Розклад занять на осінній семестр 2023 / 2024 навчального року. Детальніше 

Розклад занять на весняний семестр 2023 / 2024 навчального року. Детальніше

Графік консультацій викладачів кафедри. Детальніше

Графік чергувань викладачів на кафедрі. Детальніше

Тематичні плани лекцій, практикумів, семінарських занять, самостійної роботи студентів Детальніше

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ. Поточний контроль здійснюється на кожному практичному (семінарському) занятті відповідно до конкретної теми і має на меті перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу. На всіх практичних заняттях застосовуються види стандартизованого контролю теоретичної підготовки та контроль засвоєння практичних навичок. Кожне практичне заняття передбачає опрацювання теоретичного матеріалу,  поточне індивідуальне опитування, виконання студентами практичних вправ і завдань та тестування. Самостійна робота студентів оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. За підсумком усіх видів діяльності виставляється підсумкова оцінка за тему за чотирибальною шкалою. Тестовий контроль (студент в системі Mіsа отримує 10 тестів, відповідає та отримує результат у балах (від 0 до 10) та відсотках (від 0 до 100). Демонстрація практичної навички. Відповідь на запитання викладача: Відмінно («5») -студент бездоганно засвоїв матеріал теми заняття, демонструє глибокі і всебічні знання з відповідної теми, правильно, чітко, логічно і повно відповідає на всі стандартизовані питання поточної теми, включно з питаннями лекційного курсу (для дисциплін, що мають лекції) і самостійної роботи. Тісно пов’язує теорію з практикою і правильно демонструє виконання (знання) практичних навичок. Правильно відповів на 9-10 тестових запитань. Добре («4») – студент добре засвоїв теоретичний матеріал заняття, правильно, і по суті відповідає на стандартизовані питання поточної теми, лекційного курсу і самостійної роботи. Демонструє виконання (знання) практичних навичок. Правильно використовує теоретичні знання під час виконання практичних завдань. Володіє необхідними практичними навичками і прийомами їхнього виконання в обсязі, що перевищує необхідний мінімум. Правильно відповів щонайменше на 7-8 тестових запитань. Задовільно («3») – студент в основному опанував теоретичні знання з навчальної теми, неповно, за допомогою додаткових запитань, відповідає на стандартизовані питання поточної теми, лекційного курсу і самостійної роботи. Не може самостійно побудувати чітку, логічну відповідь. Під час відповіді і демонстрації практичних навичок студент робить помилки. Студент вирішує лише найлегші завдання, володіє лише обов’язковим мінімумом практичних навичок. Правильно відповів щонайменше на 5-6 тестових запитань. Незадовільно («2») – студент не опанував навчальний матеріал теми, не знає наукових фактів, визначень, не може дати логічну відповідь, не відповідає на додаткові запитання, не розуміє змісту матеріалу. Під час відповіді і демонстрації практичних навичок робить значні, грубі помилки. Відповів на менше, ніж 5 тестових запитань. Підсумковий контроль – залік. Максимальна кількість балів – 200. Мінімальна кількість балів- 120. Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за 4-ри бальною (національною) шкалою під час вивчення дисципліни, шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. Отримана величина конвертується у бали за багатобальною шкалою таким чином. Оцінка з дисципліни базується на результатах поточної навчальної діяльності та виражається за двобальною шкалою «зараховано» або «не зараховано». Детальніше

 

Кафедра українознавства є гуманітарною і не здійснює лікувальної роботи

НАУКОВА РОБОТА ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра українознавства працює над науковою темою (НДР) «Українознавчий дискурс у вищій медичній освіті: культурно-історичний, мовно-літературний, духовно-моральний, педагогічний виміри» (державний реєстраційний № 0120U105732, термін виконання 2021 – 2025.

Основні напрямки дослідження: українознавство як політика і філософія держави; образ України у культурі та мистецтві та їхня роль у формуванні лікаря-патріота;українська термінологія і наукова мова сучасного фахівця; національно-мовна картина світу і культурно-текстова комунікація майбутнього лікаря і фармацевта;українська мова як іноземна і феномен українства у світі;роль творчої інтелігенції України в період системних змін;колективна пам’ять і національна ідентичність студента університету медичного профілю;українська національна ідея і християнство; нові інтелектуально-культурні генерації та  їхня роль у національно-духовному поступі України; сучасні інтерпретації народної культури українців і їхня роль у формуванні національно-свідомої особистості студента медичного закладу вищої освіти; дослідження, збереження та популяризація культурно-мистецької спадщини України як важливий чинник формування лікаря-державотворця

З-поміж здобутків кафедри – публікація статей у збірниках, що входять до науково-метричних баз Web of Science Core Collection, Scopus: Yeshchenko T, Kushch N., Yuldasheva L., Gruba T., Chernysh A. The effectiveness of the project method for the training of philology teachers. Eduweb. 18 (1). Р. 139–151; Novikova O., Yeshchenko T. Linguo-pragmatic parameters of English and Ukrainian literary mini-texts. Apuntes Universitarios, 2022. Vol. 12 Núm. 4. P. 40 – 61; Hnatyuk. M., Yeshchenko T., Ivasiuta M., Vitruk N., Kolesnykov A. Implementing Smart Technologies for Teaching Ukrainian Language across Secondary and Higher Education: Case Studies and Practical Recommendations. Multidisciplinary Science Journal. №6. 2024. S. 07 – 16. Stechak H. (у співавторстві) Vaccination campaign against COVID-19 in Ukraine: Current Problems of State Educational Policy and Outreach Work of Higher Medical Educational Institutions: Campaña de vacunación contra el COVID-19 en Ucrania.- Cuestiones Políticas. 2022, 40 (73). 786-797; Shvets А., Drohomyretska М. «Anthropogical Dimensions of War in the Works of Natalia Kobrynska. Balkanistic Forum. 2022, 3/31: 191-207; Sodomora P., Yahelo S. The Assessment of Knowledge, or Whether We Possess Knowledge or Twofold Ignorance about Our Place in the Universe. Philosophy and Cosmology. Vol. 27. 2021. P. 206-222; Melnyk V. (у співавторстві) Scientific Activity of Students as Component of the Educational Process. Akademické sdružení Magnanimitas Assn. 2021. Кафедра українознавства стала організатором усеукраїнських наукових конференцій з міжнародною участю і підготувала за матеріалами заходів збірники наукових праць: «Сучасна українська нація: мова, історія, культура» (2016) файл, «Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті» (2020) файл, «Ідеологиня національної аристократії (на пошану від дня народження Лесі Українки) (2021) файл, «Лінгвоекологія: мова медицини» (2023) файл, «Національна пам’ять: історія і сучасність» (2023) файл, круглих столів і часописів на вшанування жертв Голодоморів: випуск 1 файл, випуск 2 файл, випуск 3 файл, випуск 4 файл, випуск 5 файл, випуск 6 файл, випуск 7 файл. У 2023 році організовано і проведено засідання з проблем мови медицини на Міжнародному медичному форумі «Медицина України та світу: основи, реалії та стратегічні перспективи» (модераторка – професорка Тетяна Єщенко) (13-15 грудня 2023. м. Львів) файл. На кафедрі у 2022 році захищена докторська дисертація зі спеціальності 10.02.01 українська мова з теми «Категорії тексту: комунікативно-прагматичний і семантичний аспекти» (2021 рік, Інститут української мови НАН України, детальніше За підсумками щорічного конкурсу на найкраще видання року, започаткованого Національною академією наук вищої освіти України, професорка Тетяна Єщенко стала лавреаткою 1-ої премії конкурсу «Найкраще видання року» у номінації «Монографія» за працю «Феномен художнього тексту: комунікативний, семантичний і прагматичний аспекти» (2023) файл,  лавреаткою 3-ої премії конкурсу «Найкраще видання року-2019» у номінації «Монографії» за працю «Текстово-антропоцентричний вимір метафори українських поетів 1990-х» (2018) файл У 2023 році Інститут енциклопедичних досліджень НАН України уклав статтю у рубриці «Персоналії науковців» в «Енциклопедії сучасної України» про наукову діяльність професорки Тетяни Єщенко як дослідниці, яка започаткувала комунікативно-прагматичний аспект дослідження тексту й розробила класифікацію текстових категорій у мовознавчому аспекті. Детальніше Єщенко Т. А. нагороджена почесною медаллю «125 років Лікарської комісії НТШ»  за особливі громадські та фахові заслуги в діяльності Лікарської комісії НТШ (протокол Президії Лікарської комісії НТШ та УЛТ у Львові №8/23 від 25 листопада 2023 року), сертифікатом автора (разом із доценткою Надією Черкес) за перемогу в конкурсі з тематичної номінації «Упровадження сучасних технологій національно-патріотичного виховання як засобу формування патріотичної свідомості й утвердження української громадянської ідентичності» на П’ятнадцятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» (жовтень 2023 року) детальніше    Доцентка Наталія Гірна стала аналітиком Міждисциплінарної лабораторії дослідження війни в Україні, що функціонує при Педагогічному університеті у Кракові (Республіка Польща). Детальніше Ця інституція покликана вивчати і систематизувати різні наслідки російсько-української війни, які супроводжуються злочинами російських окупантів проти людяності. Науковиця готує щомісячні звіти про російські злочини, вчинені проти системи охорони здоров’я України: убивства лікарів, зруйнування лікарень і аптек, скорочення і неможливість через цілеспрямовані російські обстріли доступу пацієнтів до отримання медичної допомоги, зростання захворюваності та смертності. Ці звіти систематизуються та передаються до Міжнародних правозахисних організацій як докази російських злочинів проти людяності. Бере участь у виїзних міжнародних наукових конференціях: Міжнародна наукова конференція «Pamięć o małej ojczyźnie. Historia lokalna a dziedzictwo kulturowe» в Інституті історії Ягеллонського університету, 7 – 9 грудня 2023 року, ХІХ Міжнародна наукова конференція «Propaganda rosyjska: geneza i współczesność» у Варшавському університеті (UW),  26-27 жовтня 2023 року та ін.

Список наукових праць викладачів кафедри українознавства за 5 років (2019-2023) файл

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК. На кафедрі українознавства діють наукові гуртки з української фахової мови (наукові керівники – професорка Тетяна Єщенко, доцентки Галина Стечак, Ірина Матущак, Світлана Ягело, Марта Дрогомирецька), з історії України та української культури (доцентки Віра Мельник, Наталія Гірна, Наталія Божко), з біоетики (доцентка Галина Терешкевич (с. Діогена)). Формами участі студентів у науковій діяльності є: 1) участь у студентських наукових конференціях в інших закладах освіти та щорічній Загальноуніверситетській студентській науковій конференції / Lviv Young Scientist International  Conference (LYSICon 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84); 2) участь у наукових проєктах, квестах з історії ЗУНР, конкурсах з української національної культури імені В’ячеслава Чорновола та ін; 3) участь у щорічному Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка; 4) участь у щорічному Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. 2023-2024 навчальний рік – 4 студентки 1 курсу медичного факультету посіли призові місця на Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка і Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика (обласний рівень) – Мацур Катерина, Поріцька Еліна, Марцинюк Ірина, Сороченко Анастасія; наукові керівниці – професорка Тетяна Єщенко, доцентки Галина Стечак, Світлана Ягело. Студентка 1 курсу медичного факультету Юлія Вовнянко взяла участь у Всеукраїнському краєзнавчому конкурсі з нагоди 210-річчя від дня народження Шевченка «От, де люде, наша слава, слава України» (наукова керівник – доцентка Віра Мельник). Диплом. 2022-2023 навчальний рік – 3 студентки 1 курсу медичного факультету посіли призові місця на Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка і Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика (обласний рівень) – Сторощук Марія, Шпір Антоніна, Васерук Анна; наукові керівниці – професорка Тетяна Єщенко, доцентка Галина Стечак. 2021-2022 навчальний рік – 2 студентки 1 курсу медичного факультету посіли призові місця на Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка; Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика (національний рівень) – Біла Анастасія, Янчук Єлизавета; наукові керівники – професорка Тетяна Єщенко, доцентка Галина Стечак. 2020-2021 навчальний рік -1 студентка 1 курсу медичного факультету посіла призове місце на Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка (національний рівень) – Павлюк Анастасія, Гоза Анастасія; наукова керівник професорка Тетяна Єщенко. Участь учасників наукового гуртка у Загальноуніверситетській студентській науковій конференції / Lviv Young Scientist International  Conference (LYSICon 81, 82, 83, 84): 2024 рік – Марцинюк Ірина «Діалектизми як бар’єри у спілкуванні між лікарем і пацієнтом»; Бухта Ольга «Про медичне словникарство» (наукова керівник – професорка Тетяна Єщенко); Бобрик Софія «Про постать Мар’яна Панчишина» (науковий керівник – доцентка Віра Мельник); Ольга Касянчук «Проблеми перекладу медичної термінології українською мовою» (наукова керівник – доцентка Ірина Матущак). 2023 рік – Іващенко Катерина «Антиобраз лікаря: мовленнєвий аспект» (наукова керівник – професор Тетяна Єщенко); Каламуняк Марта «Олександр Коваль як основоположник української та Львівської стоматологічної школи»; Савчин Назар «Андрій Крупінський та розвиток стоматологічної науки на українських землях у 18 ст.»; Сенча Єва «Любомира Луцик та розвиток терапевтичної стоматології у ЛНМУ імені Данила Галицького» (наукова керівник – доцентка Віра Мельник); Зрайло Юрій «Моральна неприпустимість виношування ембріонів людини із застосуванням методу ектогенезу»; Дишник Уляна «Аборт і гідність людської особи з позиції інвалідності»; Береза Оксана «Аборт і війна з позиції права на життя»; Поліщук Володимир «Біоетичні аспекти формування психологічної стійкостінації у період війни»; Маковецький Ростислав–Іван «Розумний задум як основа сучасної концепції утворення видів з погляду екології людини та біоетики»; Гахновська Вікторія «Аборт у контексті системи цінностей майбутніх лікарів» (наукова керівник – доцентка Галина Терешкевич (с. Діогена). 2021 рік – Лутчин Ангеліна-Софія «Способи утворення онкологічних термінів у сучасній українській мові»; 2020 рік – Лі Сунг «Фахові терміни у галузі охорони здоров’я у китайській та в українській мовах: порівняльний аспект» (наукова керівник – професорка Тетяна Єщенко). 2019 рік – Гранат Анастасія «Медичні символи як метод комунікації» (наукова керівник – доцентка Наталія Божко); Лепех Вікторія «Вторинна номінація як спосіб творення медичних термінів у сучасній українській мові»; Качмар Ярина «Синоніми в медичній термінології»; Дзюрман Любов «Медичні терміни з компонентом кардіо- та серце у сучасній українській мові»; Галак Софія «Своєрідність спілкування лікаря з людьми похилого віку» (наукова керівник – професорка Тетяна Єщенко); Ампонг Еммануель «Структурна організація термінів з неврології»; Джіндал Суварна «До проблем мовної підготовки студентів-іноземців: приклад української мови та мови гінді» (наукова керівник – доцентка Ірина Матущак). Участь учасників наукового гуртка у V Міжнародній курсантсько-студентській науковій конференції «Культура як феномен людського духу (багатогранність і наукове осмислення)» 21 – 22 листопада 2019 року у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності: Козлова Марта «Концепт здоров’я у художній лінгвокультурі»; Іванів Ярина «Роль інтонації у професійному спілкуванні»; Бужанський Максим  «Особливості формування української медичної термінології» (наукова керівник – професорка Тетяна Єщенко). Загальноуніверситетська студентська наукова конференція / Lviv Young Scientist International Conference (LYSICon 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83). Дипломи переможців конкурсів Теми наукових робіт з біоетики файл Теми наукових робіт з історії файл Теми наукових робіт з мови   файл Світлина переможців 1   Світлина переможців 2 Презентація роботи студентського наукового гуртка (2018-2022) файл

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ кафедри українознавства зосереджена на: 1) участі викладачів у наукових міжнародних проєктах; 2) міжнародному стажуванні; 3) публікації розвідок у міжнародних наукових журналах; 4) участі у наукових конференціях, форумах, вебінарах, майстер-класах тощо; 5) читанні лекцій. Доцентка Наталія Гірна стала аналітиком Міждисциплінарної лабораторії дослідження війни в Україні, що функціонує при Педагогічному університеті у Кракові (Республіка Польща). Детальніше Ця інституція покликана вивчати і систематизувати різні наслідки російсько-української війни, які супроводжуються злочинами російських окупантів проти людяності. Науковиця готує щомісячні звіти про російські злочини, вчинені проти системи охорони здоров’я України: убивства лікарів, зруйнування лікарень і аптек, скорочення і неможливість через цілеспрямовані російські обстріли доступу пацієнтів до отримання медичної допомоги, зростання захворюваності та смертності. Ці звіти систематизуються та передаються до Міжнародних правозахисних організацій як докази російських злочинів проти людяності. Бере участь у виїзних міжнародних наукових конференціях: Міжнародна наукова конференція «Pamięć o małej ojczyźnie. Historia lokalna a dziedzictwo kulturowe» в Інституті історії Ягеллонського університету, 7 – 9 грудня 2023 року, ХІХ Міжнародна наукова конференція «Propaganda rosyjska: geneza i współczesność» у Варшавському університеті (UW),  26-27 жовтня 2023 року та ін. У жовтні 2016, 2018 рр за грантовою програмою у межах співпраці України і Польщі проф. Тетяна Єщенко читала українознавчі лекції громадянам Польщі українського походження з тем: «Леся Українка – взірець української еліти», «Заграй, бандуро про одвічне!» (з нагоди 100-річчя Кобзарського хору) у м.Браньово (Braniewo, Польща) на науковому форумі «Барви українського прикордоння». Науково-педагогічні працівники кафедри є постійними учасниками закордонного навчання з обміну професійним європейським досвідом: проф. Тетяна Єщенко пройшла стажування у Білостоцькому державному університеті (м. Білосток, Польща; пол. Uniwersytet w Białymstoku, UwB), сертифікат №175 від 16.09.2022 р., тема міжнародного стажування: «Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи» 6 кредитів; доц. Наталія Гірна підвищила кваліфікацію у Jozef Goluchowski University of Applied Sciences (Poland), 180 hours, 6 ECTS, 04.03.2024 – 19.04.2024. Certificate ANS – 171131; доц. Світлана Ягело взяла участь у Міжнародному освітньо-науковому проєкті «Розробка онлайн-курсів для навчання у закладах вищої освіти» («Development of online courses for teaching in higher education institutions»), організований Міжнародним економічним інститутом (Прага, Чеська Республіка), сертифікат, 07.01.2024 р – 07.02.2024 р.; доц. Марта Дрогомирецька пройшла міжнародне стажування в Uniwersytet Ekonomicznyw Krakowie, сертифікатNR3094/MSAP/ з теми: «New and innovative teaching methods», сертифікат від 28.10.2022, 180 teaching hours (6 ECTS); доц. Галина Стечак підвищила кваліфікацію в International Economic Institute s.r.o, Praha, Czech Republik з теми: «Development of online courses for teaching in higher education institutions», 180 hours.(6 ECTS), March 7,2023 – April 7, 2023; доц. Ірина Матущак пройшла міжнародне навчання з дисципліни «Українська мова як іноземна» у м. Любліні (Республіка Польща), номер сертифікату ESN № 19555 29.04.2024., 1,5 кредитів ECTS (45 годин); доц. Віра Мельник прослухала серію вебінарів Co-funded by the Erasmus+Programmeof the European Union Baltics4UA «Психологічна підтримка громадян у кризових ситуаціях» (2024), «Співпраця у соціальних акціях, ініційованих академічними колами, як відповідь на кризові ситуації» (2024). У межах міжнародної співпраці є публікація розділу, присвяченого дослідженню лінгвістичної термінології (словотвірний аспект) у доробку Василя Сімовича в.о доц. Іриною Матущак у колективній міжнародній монографії «Нові горизонти філологічної науки» (м.Рига, Латвія, 2021), публікація розділу про вплив законодавства європейського союзу в державах-членах на регулювання системи охорони здоров’я щодо визнання права на життя від моменту запліднення в контексті вимог біоетики (система публічного управління в умовах децентралізації влади) доц. Галиною Терешкевич (с. Діогена) у колективній міжнародній монографії «The system of public administration in the context of decentralization of power»: Collective monograph / Editorial board dr. J. Kloc, dr. H. Stepien, Cuiavian University in Wloclawek. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. 204 p. C.147 – 166 (у співавторстві), а також публікації статей у збірниках, що входять до науково-метричних баз Web of Science Core Collection, Scopus: Novikova O., Yeshchenko T. Linguo-pragmatic parameters of English and Ukrainian literary mini-texts. Apuntes Universitarios, 2022. Vol. 12 Núm. 4. P. 40 – 61; Yeshchenko T, Kushch N., Yuldasheva L., Gruba T., Chernysh A. The effectiveness of the project method for the training of philology teachers. Eduweb. 18 (1). Р. 139–151; Hnatyuk. M., Yeshchenko T., Ivasiuta M., Vitruk N., Kolesnykov A. Implementing Smart Technologies for Teaching Ukrainian Language across Secondary and Higher Education: Case Studies and Practical Recommendations. Multidisciplinary Science Journal. №6. 2024. S. 07 – 16; Stechak H. (у співавторстві) Vaccination campaign against COVID-19 in Ukraine: Current Problems of State Educational Policy and Outreach Work of Higher Medical Educational Institutions: Campaña de vacunación contra el COVID-19 en Ucrania.- Cuestiones Políticas. 2022, 40 (73). 786-797; Shvets А., Drohomyretska М. «Anthropogical Dimensions of War in the Works of Natalia Kobrynska. Balkanistic Forum. 2022, 3/31: 191-207; Sodomora P., Yahelo S. The Assessment of Knowledge, or Whether We Possess Knowledge or Twofold Ignorance about Our Place in the Universe. Philosophy and Cosmology. Vol. 27. 2021. P. 206-222; Melnyk V. (у співавторстві) Scientific Activity of Students as Component of the Educational Process. Akademické sdružení Magnanimitas Assn. 2021. Викладачі кафедри українознавства активно беруть участь у Міжнародних наукових конференціях, оприлюднюють результати своїх досліджень у міжнародних публікаціях: Hirna, N. Znisczenie obiektow sluzby zdrowia na Ukrainie jako przyklad rosyjskiej zbrodni przeciwko ludzkosci. Wojna w Ukrainie i jej spoleczne, psychologiczne oraz polityczne konsekwencje. Miedzynarodowa konferencja. Ksiega Abstraktow. Krasiczyn, Polska. 8 – 10 maja 2023. P. 19; Yechshenko T. Асоціативно-смислова зв’язність текстів засобів масової інформації. Slovak international scientific journal. 2021. № 53. Vol. 2. P. 38–39; Yechshenko T. Дискурсивна маніфестація адресата. Humanities and Social Scienceson. 2021. Sun. IX (45). Issue: 253. Budapest. С. 62‒66; Yechshenko T. Poetic Communication and Antropocentrizm. EESJ. East European Science Journal. 2021. Vol. 5 (69). P. 33–37; Hirna N. The language policy of Austria-Hungary in the western Ukrainian lands in the 2nd half of 19th – at the beginning of the 20th century. Virtus: Scientific Journal. Canada. 2021. Issue 60. P. 35 – 40. 114 p.; Stechak H., Yahelo S. Дистанційне навчання в умовах пандемії. Europejskie studia humanistyczne: Panstwo I Spoleczenstwo. 2021. №3. Р.54-67; Yechshenko T. Текстові категорії у поезії (на прикладі віршованих творів Володимира Качкана). KELM (Knowledge, Education, Law, Management): Rocznik naukowy i praktyczny. 2021. 1 (37). P. 34–45; Yechshenko T. Poetic discourse as an act of communicative interactions between addresser and addressee. Scientific Journal of Polonia University Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. PNAP. 43 (2020), nr. 6. P. 153–157.

 

ГРОМАДСЬКА ТА ВИХОВНА РОБОТА кафедри українознавства полягає у: формуванні особистості лікаря-державотворця, громадянина України через самопізнання, саморозвиток, самореалізацію у філософії українознавства; забезпечення духовної єдності поколінь і збереження родинних традицій як необхідної умови для повної реалізації творчих здібностей і можливостей студентів; самореалізації особистості майбутнього лікаря / фармацевта шляхом прилучення до світу культури, зокрема національної, та на прикладі відомих постатей-українців, філософії родинності як найважливішого осердя буття людини, нації; досконале оволодіння студентами мовою та знаннями народних звичаїв і традицій як першооснови принципу природовідповідності; волонтерстві як формі співдії у розбудові громадянського суспільства. Неоціненне значення у національно-патріотичному вихованні студентської молоді посідають історично зорієнтовані заходи, які проводять не лише викладачі-історики, а й педагоги-філологи. Це і лекції, семінари, круглі столи, квести, екскурсійні рейди, семінарські зустрічі, концертні міні-програми, презентації, проблемні бесіди та розмови, краєзнавчі лекторії та практично зорієнтовані акції, проте усі вони неодмінно мають одну мету — ознайомити студентів із непересічно важливими фрагментами української історії, як от: подвиг героїв Крут, жахіття Голодомору (1933-1932), роковини ЗУНР і УНР, Акт проголошення Незалежності України, день українського козацтва, день Гідності і Свободи (чи Помаранчевої революції), День захисника Вітчизни, День Конституції, день пам’яті Чорнобильської трагедії, завершення Другої Світової війни, героїки сучасних захисників України тощо («У мові моїй Україна!» (з нагоди Дня української писемності); «Вечір пам’яті Небесної сотні…»; «Я маю в серці те, що не вмирає! (до Дня народження Лесі Українки)»; «Ой хто, хто Миколая любить? (казка для дітей працівників університету)» (доц. Надія Черкес); Тематична лекція з нагоди 32-ї річниці Революції на граніті, лекція з теми «Організація та функціонування медично-санітарної служби УПА»; виховний онлайн захід «LNMU: pages of its history» з нагоди Актового дня Університету для іноземних студентів англомовного відділення; бесіда до Дня Гідності та Свободи з теми «Вільні творять майбутнє»; тематична лекція для студентів з теми «Михайло Грушевський – історик і творець історії»; виховний захід для чужоземних студентів з нагоди 150 років від дня народження української оперної співачки Соломії Крушельницької «Solomiia Krushelnytska – Ukrainian Nightingale»; виховний онлайн-захід з теми «Бій під Крутами – символ звитяги і героїзму»; виховний захід для іноземних студентів англомовного відділення з теми «Christmas celebration in Ukraine»; захід «Незламні духом» з нагоди 30-ої річниці Збройних сил України; онлайн-захід «Preserve the Memory. Light a Candle» для студентів англомовного відділення (доц. Наталія Гірна); виховний захід на вшанування пам’яті Преподобного Нестора Літописця – першого українського історика, видатного письменника та мислителя, ченця Києво-Печерської лаври (в.о. доц. Ірина Матущак); дискусія «Значення слова та комунікативні техніки переконування пацієнта» (проф. Тетяна Єщенко); тематичний захід «Рідна мова – життя духовного основа!» з нагоди Міжнародного дня рідної мови; тематичний захід з нагоди Дня народження Тараса «Духовний лідер нації» (доц. Галина Стечак); вікторина з нагоди Дня народження Тараса Шевченка для студентів фармацевтичного факультету «Усім нам відомий Кобзар»; виховний захід для студентів «Останні гетьмани України» (доц. Наталія Божко); мовний квест для чужоземних студентів з нагоди Міжнародного дня рідної мови (доц. Світлана Ягело); патріотичний захід, присвячений річниці Листопадового чину; виховний захід на вшанування пам’яті розстріляних у Бабиному Яру; виховний захід з теми «Участь відомих медиків у бою під Крутами»; виховний онлайн-захід з теми «Моя суверенна Україно» з нагоди Дня Соборности України (доц. Віра Мельник). Окремий напрямок виховної роботи — співпраця з бібліотеками міста Лева. Це і ознайомлення студентів із новими виданнями, відвідання та перегляд і обговорення тематичних виставок, публічні діалоги, зустрічі з сучасними письменниками Львова. Студенти-медики були гостями Львівської обласної бібліотеки для юнацтва імені Романа Іваничука, Наукової бібліотеки імені Михайла Драгоманова Львівського національного університету імені Івана Франка, Педагогічної бібліотеки, Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки та інших районних муніципальних книгозбірень Львова. Вартують уваги й акції, які присвячуються здоровому способу життя. Охоче вирушають студенти Львівського медуніверситету імені Данила Галицького у піші мандрівки вулицями міста Лева, які супроводжуються змістовними розповідями викладачів-істориків чи філологів кафедри українознавства: екскурсії до Аптеки-музею «Під чорним орлом», в Музей історії медицини Галичини імені Мар’яна Панчишина, до музею історії Львівського медичного університету, історичного музею, музею етнографії. Нерідко в залах музеїв відбуваються музично-драматичні тематичні вечори, наприклад, презентація «Зіграй, кобзарю, про одвічне» з нагоди ювілею Кобзарського хору (музей Олекси Новаківського) чи зустріч-лекторій «На хвилях музики» (музей Соломії Крушельницької). Викладачі кафедри організовують екскурсії для студентів до Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла та його підземеллями. Кафедра українознавства за підтримки відділу гуманітарної освіти і виховання Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького організувала для студентів і працівників університету щотижневі безоплатні курси з удосконалення знань державної мови (викладач – проф. Тетяна Єщенко), також здійснювала викладання у розмовному клубі «Говорімо українською!» доц. Наталія Гірна. Викладачі кафедри неодноразово були учасниками добродійних акцій у збиранні навчальної літератури на підтримку споріднених кафедр ЗВО-«переселенців» – Донецький національний медичний університет (м. Краматорськ), Донецький юридичний інститут МВС України (м. Кривий Ріг), а також Різдвяних та Великодніх кошиків з дитячою літературою українською мовою і солодощами для дітей зі Сходу України – 5 клас ЗОСШ №13 Селидівського району Донецької області тощо. З нагоди Дня державності спільно з Львівським товариством «Просвіта» кафедра організувала тематичний захід для слухачів курсів з вивчення української мови «Єднаймося у мові!» (професорка Тетяна Єщенко). На кафедрі  українознавства упродовж 30 років діяв мистецький клуб «Первоцвіт» (керівник доц. Надія Черкес), що був осередком згуртування творчої молоді ЛНМУ. Викладачі кафедри разом з учасниками клубу були частими гостями з літературно-мистецькими програмами у сиротинцях міста та області, в нічницях (імені Шептицького), шпиталях, в будинках для одиноких літніх людей, у військових частинах, на Яворівському полігоні, в інтернатах, та санаторно-лікувальних дитячих установах Львівської області. Учасники «Первоцвіту» узяли участь у заходах із вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні з нагоди річниці Майдану, що відбулися у Львівському будинку офіцерів. Окрім університетських заходів, викладачі зі студентами беруть активну участь у виховних заходах міського обласного та міжнародного рівнів: вечори зустрічей, Дні міста, фестивалі та фестини, з’їзди творчих спілок та етнографічно-культурних чи культурознавчих товариств, музичні та поетично-драматичні фестивалі та конкурси, Дні поезії, Дні пам’яті, комплекси заходів. Професорсько-викладацький колектив зініціював низку онлайн-проєктів на YouTube каналі ЛНМУ імені Данила Галицького, неодноразово брав участь у телевізійних та радіопередачах з поширення цінностей так званого «українського світу»: «Борітеся – поборете, Вам Бог помагає…!» детальніше «І кожне слово – усмішка кохання…» (з нагоди Дня української писемності) детальніше «Про Україну 20-ма мовами світу» детальніше «Живий літопис пам’яті й борні» детальніше «Ціна свободи» детальніше  «Українська мова вустами іноземних студентів» детальніше «Шевченко мовами світу» детальніше «Вшанування жертв Голодоморів» детальніше Презентація громадської та виховної роботи (2018-2022) файл Звіт з виховної роботи файл

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

Шановні студенти і відвідувачі сайту. Кафедра українознавства радо запрошує стати підписниками  нашої сторінки у Facebook, де розміщуємо повідомлення про майбутні події, а також інформацію про проведені заходи. Для зручності спілкування ви можете писати нам повідомлення у Messenger