Кафедра загальної, біонеорганічної, фізколоїдної хімії

Адреса

79010, м. Львів, вул.Пекарська, 52
тел. +38 (032) 2754987
79010, м. Львів, вул. Шимзерів, 1а
тел. +38 (032) 2786431

E-mail


Завідувач кафедри


Драпак Ірина Володимирівна, професор, доктор фармацевтичних наук

Перелік дисциплін

«Медична хімія» для студентів І курсу спеціальності 222 «Медицина»
«Медична хімія» для студентів І курсу спеціальності 228 «Педіатрія»
«Медична хімія» для студентів І курсу спеціальності 221 «Стоматологія»
«Загальна та неорганічна хімія» для студентів I курсу спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»
«Фізична та колоїдна хімія» для студентів IІ курсу спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»

Штат кафедри

доц., к.хім.н. Голос І.Я.
доц., к.фарм.н. Огурцов В.В.
доц., к.фарм.н. Кленіна О.В.
доц., к.хім.н. Роговик В.Й.
доц., к.фарм.н. Роман О.М.
доц., к.фарм.н. Чабан Т.І.
в.о. доц., к.хім.н. Маршалок О.І.
ст. викл., к.фарм.н Панчак Л.В.
ас., к.фарм.н. Сулима М.І.
ас. Бурун Л.О.
ас. Мирко І.І.
ас. Тимкевич О.З.
“]