У зв’язку з запровадженням «жовтого» рівня епідемічної небезпеки, погіршенням епідеміологічної ситуації та недостатньою кількістю вакцинованих викладачів (75%) у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького» ректор Університету, академік НАМН України, професор Борис Зіменковський видав наказ № 3153-з (pdf) «Про дистанційне навчання».

Документом передбачено:

  • Запровадити з 24.09.2021 дистанційне навчання для здобувачів вищої освіти усіх спеціальностей та років навчання з використанням платформи misa.

Завідувачам кафедр забезпечити представлення на платформі misa курсів дистанційного навчання відповідно до календарно-тематичного плану занять:

  • навчально-методичні матеріали (основні і додаткові, посилання на інформаційні ресурси в мережі Інтернет, у т.ч. на аудіо- та відеоматеріали);
  • завдання для поточного контролю (не менше ніж 10 тестових завдань за темою заняття);
  • критерії оцінювання (50-60% правильних відповідей – задовільно; 70-80% – добре; 90-100% відмінно);
  • зараховувати оцінки лише у день навчального заняття за розкладом;
  • облік результатів поточного контролю проводити у журналі обліку успішності (у т.ч. в електронному).

Керівнику відділу інформаційних технологій О. Курьяновичу проводити консультування кафедр і здобувачів освіти щодо дистанційного навчання.

Деканам факультетів інформувати студентів і кафедри щодо дистанційного навчання.

За інформацією канцелярії

Відділ комунікації і промоції 

press@meduniv.lviv.ua