19-22 вересня 2021 р. у м. Одеса відбувся ХІІІ з’їзд оториноларингологів України. Участь у роботі з’їзду взяли представники кафедри оториноларингології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького – завідувачка кафедри оториноларингології, доцентка Оксана Москалик, доцент Андрій Цимар, асистенти Мирослав Крук та Володимир Гаєвський.

Крім участі у роботі секційних, пленарних засідань, традиційної виставки медичної техніки, ЛОР-інструментарію й лікарських препаратів, представники нашої Alma Mater представили результати індивідуальної і колективної роботи. Зокрема, до програми з’їзду були включені усна та чотири стендові доповіді, дві з яких  пов’язані з впливом SARS-CoV-2 на ЛОР-органи. Усі роботи були виконані в рамках науково-дослідної роботи кафедри. 

Результати власних спостережень за наслідками впливу коронавірусної інфекції на ЛОР-органи викликали жваву дискусію – як безпосередньо біля стендових доповідей, так і під час обговорення на секційних засіданнях.

Важливим є висновок про те, що штами SARS-CoV-2 спричиняють більш виражене залученням ЛОР-органів у процеси запалення, але з іншою клінічною картиною, тому в подальшому слід проводити нові дослідження.

За інформацією кафедри оториноларингології

Відділ комунікації і промоції 

press@meduniv.lviv.ua