Друкарня

Адреса

Вул. Шімзерів, 5а
Тел. (032) 275-31-98

E-mail

Керівник підрозділу


Телішевський Дмитро Тимофійович

Напрямок діяльності

В 2005 році було створено друкарню, як новий структурний підрозділ, основними завданнями якого є:
організація та здійснення редакційно-видавничої діяльності університету, видання навчальної та науково-методичної літератури, що відповідає вимогам державних стандартів освіти, а також випуск наукової, довідкової та інших видів друкованої продукції з метою забезпечення виконання науково-дослідного, навчального та лікувального процесів.
За період існування зверстано, художньо оформлено та надруковано різними мовами: підручники, посібники, монографії, довідники, словники, журнали, газети та інші навчально-методичні матеріали.
Друкарня обладнана сучасним поліграфічним обладнанням, що постійно модернізується, та дозволяє з високою якістю та в оптимальні терміни виконувати покладені на неї завдання.

Запрошуємо співпрацювати з нами.

Штат підрозділу

Жінчин Олег Григорович – провідний фахівець

Захарків Тарас Володимирович - провідний фахівець

Прокопович Андрій Борисович - провідний фахівець
“]