Економічний відділ

Адреса

79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69
тел. +38 (032) 260-09-05, +38 (032) 275-77-43

E-mail

Керівник підрозділу


Цап Уляна Володимирівна - проректор з економіки

Напрямок діяльності

Планування та організація фінансової діяльності Університету.

Відділ узагальнює пропозиції відповідних підрозділів для перспективного та поточного планування діяльності Університету, складає щорічні кошториси доходів і витрат Університету; забезпечує ефективне та раціональне використання трудових і грошових ресурсів, що знаходяться у розпорядженні Університету, розробляє пропозиції зі всіх питань планово-економічної діяльності для прийняття Ректором і керівними органами Університету відповідних рішень.

Відділ визначає розміри доходів і витрат, надходжень і відрахувань коштів. Аналізується фінансово-господарська діяльність усіх структурних підрозділів Університету та вносяться пропозиції щодо вдосконалення економічної роботи, розробляюься заходи для покращення системи соціального захисту, матеріального стимулювання, оздоровлення студентів і співробітників Університету. Відділ бере участь у підготовці проекту колективного договору.

Відділ контролює діяльність усіх підрозділів Університету з питань, які входять у його функції, проводить перевірку виконання підрозділами планових завдань і нормативних документів, що регламентують фінансову діяльність, на підставі даних бухгалтерського обліку і звітності проводить комплексний аналіз господарсько-фінансової діяльності Університету, готує пропозиції з усунення недоліків у витрачанні коштів державного бюджету з метою підвищення якості й ефективності підготовки спеціалістів, послідовного здійснення режиму економії.

Штат підрозділу

Шульгіна Надія Йосипівна - провідний економіст
Лужанська Лариса Володимирівна - економіст І категорії
Климко Оксана Йосипівна - економіст І категорії
Горбата Ольга Ігорівна - економіст ІІ категорії
Семенина Ольга Володимирівна - економіст І категорії
Коваль Любов Василівна - економіст
Миколайська Ганна Ігорівна - провідний економіст
Балацька Оксана Василівна - економіст І категорії
Цебенко Леся Юріївна - економіст І категорії
Кашницька Людмила Борисівна - провідний економіст“]