Канцелярія

Адреса

79010, м.Львів, вул.Пекарська,69
тел. (032)275-76-32

E-mail

Керівник підрозділу


Красна Оксана Євстахіївна

Напрямок діяльності

Основний напрямок роботи канцелярії – забезпечення функціонування системи документообігу університету.
Завдання канцелярії:
- попередній розгляд кореспонденції для доповіді керівництву Університету;
- контроль за дотриманням вимог нормативних документів під час оформлення службової документації;
організація роботи в Університеті щодо виконання вимог Законів України «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації»; 
Функції канцелярії організації документообігу:
- Забезпечення своєчасного перегляду вхідної, вихідної і внутрішньої документації, здійснення систематичного контролю за своєчасним виконанням документів, аналіз контролю їх виконання, складання відповідних довідок для керівництва;
- Оформлення і розсилання розпорядчих документів, контроль за правильним оформленням документів;
- Здійснення прийому, реєстрації, зберігання, обліку, постачання документів у підрозділи;
- Реєструє та розповсюджує накази з основної діяльності Університету та накази з основної діяльності студентів та розповсюджує їх;
- Готує, реєструє та розповсюджує накази про відрядження працівників Університету;
- Формування справ, а також підготовка до відправлення документів на зберігання;
- Ведення обліку і реєстрації документів, подання на розгляд керівництву університету та керівникам структурних підрозділів визначених документів, які стосуються їх компетентності;
- Приймання та реєстрація заяв, звернень, пропозицій та скарг громадян та контроль за виконанням вказівок керівництва щодо їх вирішення;
- Прийом вхідної кореспонденції (листів, бандеролей, посилок, періодичних видань) та розподіл її по структурним підрозділам;
- Засвідчує печаткою документи, згідно інструкції з діловодства;
- Забезпечує облік, зберігання і використання печаток та штампів Університету;
- Організовує друкарське виготовлення бланків та забезпечує їх розповсюдження;
- Опрацювання та відправлення поштової кореспонденції;

Штат підрозділу

Прудиус О.В.- діловод
Шалапська Г.В. - діловод
“]