Науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

COVID-19 Search Test Result (Beta testing)
Result Date

Адреса

Юридична адреса: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69
Розташування: 79005, м. Львів, вул. Зелена, 12
тел.: +38 (032) 2601200; тел./факс +38 (032) 2601169

E-mail

Керівник підрозділу


ДИРЕКТОР ІНСТИТУТУ
тел. +38 (032) 260 11 69

Кузьмінов Борис Павлович, доктор медичних наук, професор.


Напрямок діяльності

Основна наукова діяльність інституту спрямована на виконання короткострокових науково-дослідних робіт за такими напрямами:
- оцінка антимікробної дії препаратів, віруліцидної, педикульозної активності дезінфекційних засобів;
- дослідження дезінфікуючих властивостей косметичних засобів та космецевтиків;
- вивчення особливостей формування мікробіому організму людини під впливом нутрицевтиків та медикаментозних чинників;
- дослідження токсикологічних властивостей дезінфекційних препаратів, та космецефтиків;
- розробка альтернативних методів оцінки токсичності;
- наукове обґрунтування гігієнічних регламентів шкідливих хімічних речовин в об’єктах навколишнього середовища (спільно з ЦНДЛ і лабораторією промислової токсикології).
На базі лабораторій НДІ проводять планові науково-дослідні роботи наступні кафедри університету:
- Кафедра технології ліків і біофармації (вивчення імунотропності нових стандартизованих природних продуктів);
- Кафедра фармакогнозії і ботаніки (вивчення алергенних властивостей рослинних екстрактів);
- Кафедра педіатрії і неонатології ФПДО (визначення якісного та кількісного складу мікрофлори кишківника та встановлення чутливості умовнопатогенних мікроорганізмів до антимікробних препаратів; визначення показників Т- та В- клітинного імунітету).
- Кафедра терапевтичної стоматології (визначення антимікробної активності стоматологічних препаратів);
- Кафедра ортодонтії; (визначення якісного та кількісного складу мікрофлори, що розвивається на ортодонтичних апаратах);
- Кафедра дитячих інфекційних хвороб (визначення рівнів антитіл до SARS-CoV-2).
Лікувально-діагностична робота проводиться у наступних напрямках:
► Лабораторні дослідження методом ПЛР на встановлення наявності чи відсутності коронавірусу SARS-CoV-2 в організмі людини.
► Лабораторні дослідження методом ІФА на визначення імуноглобулінів А, М та G.
► Експрес-тест на антиген до коронавірусу SARS-CoV-2 .
► Бактеріологічні дослідження біоценозу слизових оболонок з виявленням можливого збудника захворювання та визначення його чутливості до антибіотиків та бактеріофагів.
► Дослідження кишкової мікрофлори з визначенням кількісної та якісної характеристика облігатної та факультативної мікрофлори.
► Визначення стерильності крові.
► Визначення Д-димерів.
► Визначення С реактивного білку.
► Загальний аналіз крові.
► Загальний аналіз сечі.Міжнародна співпраця:
НДІ епідеміології та гігієни співпрацює з Підкарпатським і Малопольским Воєводством Польщі з питань діагностики та профілактики коронавірусної хвороби COVID-19 та туберкульозу. Відповідно до Угоди про співпрацю на базі інституту проведено 2 міжнародні конференції. Також співробітники інституту, разом з департаментом охорони здоров’я Львівської обласної адміністрації та кафедрою фтизіатрії взяли участь і виступили на YI Конгресі з діагностики та лікування туберкульозу на тему: Наслідки пандемії COVID-19 та реалізація стратегії ліквідації туберкульозу 2018 року .
Асоціацією Програми EUREKA було схвалено проєкт Міжнародної європейської інноваційної науково-технічної програми EUREKA ꞌꞌE!13474 ECO-AQUA-RECYCLE „Розробка функціональних кормів для риб з біомаси диких водоростей” координатор якої, Литовський університет наук про здоров’я (Lithuanian University of Health Sciences). Співвиконавці зі Української сторони Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького та Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок.
На базі НДІ передбачається проведення фітохімічних досліджень та тестування in vitro продуктів, що розроблені європейськими партнерами проекту.
На даний час на експертизі у МОН знаходиться спільний українсько – словацький науково-дослідний проєкт «Рослинні препарати на основі маловивченої флори України й Словаччини як перспективна сировина антисептичних засобів, дієвих і безпечних для людини й довкілля», який планується проводити у співпраці із Словацьким сільськогосподарським університетом в місті Нітра. Основний напрямок дослідження - комплексне вивчення рослинних препаратів із метою визначення віруліцидних, антибактеріальних, інсектицидних і імунотропних властивостей.
Штат підрозділу

В штаті НДІ епідеміології та гігієни 45 співробітників з них 20 наукових:
• 1 доктор медичних наук
• 3 кандидати медичних наук
• 4 кандидати біологічних наук.
• 1 співробітник має наукове звання старшого дослідника

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ІНСТИТУТУ:
АПАРАТ УПРАВЛІННЯ - директор Борис Кузьмінов, професор, доктор мед. наук, заступник директора Ігор Геник, канд. мед. наук;

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА - фахівець І категорії Юлія Леськів;

ЛАБОРАТОРІЯ ПРИРОДНО-ВОГНИЩЕВИХ ТРАНСМІСИВНИХ ІНФЕКЦІЙ – завідувачка лабораторії Наталія Бек, н.с.
Штат лабораторії: Михайло Козловський, канд. мед. наук, стар. наук. співр.; Ігор Геник, канд. мед. наук, стар. наук. співр.; Наталія Чіпак, наук. співр.; Уляна Бубній, молодш. наук. співроб.;

ЛАБОРАТОРІЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ - завідувачка лабораторії Ольга Малова, н.с.
Штат лабораторії: Тарас Тацюн, наук. співр.;

ЛАБОРАТОРІЯ ВАКЦИНОКЕРОВАНИХ ТА ІНШИХ БАКТЕРІЙНИХ ІНФЕКЦІЙ – завідувачка лабораторії Олена Мотика, н.с.
Штат лабораторії: Квітослава Мажак, стар. наук. співр., канд. біол. наук; Ольга Слесарчук,наук. співр.; Оксана Топорович, наук. співр.;

ЛАБОРАТОРІЯ САНІТАРНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ - завідувачка лабораторії Віра Туркіна, старший дослідник, канд. біол. наук.
Штат лабораторії: Олександр Кузьмінов, стар. наук. співр., Надія Лукасевич, наук. співр., Наталія Чемодурова, наук. співр.

ЛАБОРАТОРІЯ ІМУНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТУБЕРКУЛЬОЗУ, ІНФЕКЦІЙНИХ ТА ПАРАЗИТАРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ – завідувачка Олена Ткач, канд. мед. наук, стар. наук. співр.
Штат відділу: Галина Щурко, наук. співр., Ольга Зарічна, наук. співр., Валентина Жукова, молодш. наук. співроб.

ЛІКУВАЛЬНО - ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА - Валентина Смольницька, завідувачка бібліотеки; Ірина Мельничук, провідний бібліограф.

В Науково-дослідному інституті епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького відкрито музей - Генріха Станіславовича Мосінга.
У музеї відтворено кабінет вченого, де зберігся його лабораторний стіл, крісло, шафа, а також прилади, медичний інструментарій та лабораторне обладнання.
Окремої уваги заслуговують інформаційні стенди де викладені факти про різні періоди життя вченого: діяльність професора Рудольфа Вайгля і Генріха Мосінга; культивування збудника висипного тифу та застосування вакцини Вайгля; Генріх Мосінг у дослідницькій лабораторії; життя о. Генріха Мосінга; Генріх Мосінг - лікар, клініцист, психолог.
Серед експонатів музею є оригінальні наукові статті та документи Генріха Мосінга - автореферат і дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук; праці опубліковані до та після закінчення Другої світової війни, роботи інших науковців про діяльність вченого.
Експозицію музею доповнюють фотоматеріали з приватних архівів та оригінали архівних документів, де документально підтверджена наукова діяльність вченого.
Музейна колекція постійно поповнюється новими експонатами.
Роботу музею очолює зав. бібліотеки Смольницька Валентина Леонідівна, контактний тел.(097) 241 89 19