Науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Адреса

Юридична адреса: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69
Розташування: 79005, м. Львів, вул. Зелена, 12
тел.: +38 (032) 2601200; тел./факс +38 (032) 2601169

E-mail

Керівник підрозділу


ДИРЕКТОР ІНСТИТУТУ
тел. +38 (032) 260 11 69

Кузьмінов Борис Павлович, доктор медичних наук, професор.


Напрямок діяльності

Інститут виконує завдання МОЗ пов'язані з епiдемiчною безпекою держави.
Відповідно до Положення про НДІЕГ ЛНМУ ім. Данила Галицького діяльність інституту спрямована на виконання фундаментальних, прикладних, короткострокових науково-дослідних робіт за такими напрямами:
Вивчення епідеміологічних, мікробіологічних, імунологічних та клінічних проблем iнфекцiйних захворювань, що викликаються вiрусами, рикетсiями, бактеріями.
Моніторинг природних та антропогенних екосистем для своєчасного виявлення змін, що можуть призвести до епізоотичних, епідемічних ускладнень та погіршення епідситуації.
Розробка нових, удосконалення існуючих методів діагностики та профілактики особливо небезпечних та керованих інфекцій.
Вивчення мікробіологічних особливостей мікробіому організму людини під дією різних факторів довкілля.
Вивчення епідеміологічних, клінічних, імунологічних, біохімічних особливостей туберкульозу та неспецифiчних захворювань легень, розробка i удосконалення методiв профілактики, дiагностики та лiкування.
Розробка та удосконалення нормативних документів з проблем епідеміології, клініки туберкульозу.
Проведення санітарно-епідеміологічної експертизи хімічної сировини, продукції та оптимізація методології проведення експертизи. Пошук альтернативних методів в токсикології.
На сьогодні в інституті виконується 2 прикладні науково-дослідні роботи, які фінансуються держбюджетом:
«Розробка стратегії диференційної діагностики природно-вогнищевих зоонозів та способу їх екстреної неспецифічної профілактики», № держреєстрації 0118U004000, термін виконання 2018-2020 рр.
«Вивчення індикаторних показників для прогнозування тенденцій розвитку епідемічного процесу дифтерії та правця в Україні на тлі зниження популяційного імунітету», № держреєстрації 0118U004001, термін виконання 2018-2020 рр.

Фахівці інституту надають платні послуги відповідно до Постанови КМУ від 17 вересня 1996 р. № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» та згідно свідоцтва № РЛ 001/20 від 28.01.2020 р.за переліком:
►Визначення мiкроценозу зiву та носу, харкотиння: (посів матеріалу на поживні середовища + видiлення та пiдрахунок кiлькостi окремих представникiв облiгатної та умовнопатогеної флори, оцiнка мікроценозу, виявлення можливого збудника захворювання та визначення їх чутливостi до антибiотикiв та бактеріофагів).
►Дослiдження кишкової мiкрофлори: посів матеріалу на поживні середовища +кiлькiсна та якiсна характеристика облiгатної та факультативної мiкрофлори (виявлення дисбактеріозу), умовно патогенних ентеробактерiй, стафiлококiв, стрептококів, грибiв роду Candida; пошук патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів з визначенням їх чутливостi до антибiотикiв та бактеріофагів.
►Визначення мiкроценозу уретри, секрету простати, еякуляту, вагiни, цервiкального каналу, ендометрiю, шкiри: видiлення стафiлококiв, стрептококiв, мiкрококiв, ентеробактерiй, коринебактерiй, гарднерел, грибiв роду Candida та інших, кiлькiсна оцінка виділених мікроорганізмів, визначення їх чутливостi до антибіотиків (широкий спектр) та бактеріофагів.
►Бактерiологiчне дослiдження біоценозу слизової ока, вуха; пошук збудника інфекції в сечі, жовчі, виділенні з рани чи т.п., кiлькiсна оцiнка та визначення чутливостi патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів до антибіотиків (широкий спектр) та бактеріофагів.
►Визначення стерильності крові; у випадку виявлення мікроорганізмів - визначення їх чутливостi до антибіотиків (широкий спектр) та бактеріофагів.

►Лабораторні дослідження методом ІФА на визначення імуноглобуліну М та G

►Лабораторні дослідження методом ПЛР на встановлення наявності чи відсутності коронавірусу COVID-19 в організмі людини.
Результати тестування скеровуються в ДУ "Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України", а вразі необхідності в Центр громадського здоров’я для припинення самоізоляції через додаток «Дій вдома». (https://phc.org.ua/news/algoritm-pripinennya-samoizolyacii-dlya-osib-scho-peretnuli-derzhavniy-kordon)
Штат підрозділу

Заступник директора інституту Геник Ігор Дмитрович, канд. мед. наук.

СТРУКТУРНІ НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ ІНСТИТУТУ:

ЛАБОРАТОРІЯ ПРИРОДНО-ВОГНИЩЕВИХ ТРАНСМІСИВНИХ ІНФЕКЦІЙ – завідувач лабораторії Лозинський Ігор Миколайович, канд. мед. наук, с.н.с.
Штат лабораторії: Козловський М.М., канд. мед. наук, с.н.с., стар. наук. співр.; Геник І.Д., канд. мед. наук, стар. наук. співр.; Чіпак Н.І., наук.співр.; Бек Н.Г., наук.співр.;

ЛАБОРАТОРІЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ - завідувачка лабораторії Платонова Ірина Львівна, канд. біол. наук, с.н.с.
Штат лабораторії: Лаповець Н.Є., канд. мед. наук, стар. наук. співр.; Шульган А.М., мол. наук. співр.

ЛАБОРАТОРІЯ ВАКЦИНОКЕРОВАНИХ ТА ІНШИХ БАКТЕРІЙНИХ ІНФЕКЦІЙ – завідувачка лабораторії Мотика Олена Ігорівна.
Штат лабораторії: Павлій Р.Б., канд. мед. наук, стар. наук. співр.; Слесарчук О.М., мол. наук. співр.;Топорович О.І., мол. наук. співр.; Малова О.С., мол. наук. співр.

ЛАБОРАТОРІЯ САНІТАРНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ - завідувачка завідувачка лабораторії Туркіна Віра Артурівна, канд. біол. наук.
Штат лабораторії: Лукасевич Н.Ф., наук. співр.

ВІДДІЛ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ, КЛІНІКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ – завідувач Ткач Олена Андріївна, канд. мед. наук, с.н.с.
Штат відділу: Мажак К.Д., канд. біол. наук, с.н.с., пров. наук. співр.; Писаренко Є.І., стар. наук. співр.; Щурко Г.В., наук. співр.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА - Смольницька В.Л., провідний бібліограф; Мельничук І.К., бібліотекар І кат.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОНСУЛЬТАТИВНА ПОЛІКЛІНІКА ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ З КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНОЮ ЛАБОРАТОРІЄЮ є структурним підрозділом, що надає амбулаторно-поліклінічну допомогу хворим на туберкульоз та неспецифічні захворювання легень.
Завідувач поліклініки Вівчар Ірина Степанівна, канд.мед. наук.
Поліклініка розташована на базі КНП ЛОР «Львівський центр легеневого здоров’я», 79066 м. Львів, вул. Зелена, 477.
Тел. +38(032) 2368979; реєстратура +38(032) 2368981.
На сьогодні штат поліклініки - 25 працівників.


В Науково-дослідному інституті епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького відкрито музей - Генріха Станіславовича Мосінга.
У музеї відтворено кабінет вченого, де зберігся його лабораторний стіл, крісло, шафа, а також прилади, медичний інструментарій та лабораторне обладнання.
Окремої уваги заслуговують інформаційні стенди де викладені факти про різні періоди життя вченого: діяльність професора Рудольфа Вайгля і Генріха Мосінга; культивування збудника висипного тифу та застосування вакцини Вайгля; Генріх Мосінг у дослідницькій лабораторії; життя о. Генріха Мосінга; Генріх Мосінг - лікар, клініцист, психолог.
Серед експонатів музею є оригінальні наукові статті та документи Генріха Мосінга - автореферат і дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук; праці опубліковані до та після закінчення Другої світової війни, роботи інших науковців про діяльність вченого.
Експозицію музею доповнюють фотоматеріали з приватних архівів та оригінали архівних документів, де документально підтверджена наукова діяльність вченого.
Музейна колекція постійно поповнюється новими експонатами.
Роботу музею очолює провідний бібліограф Смольницька Валентина Леонідівна, контактний тел.(097) 241 89 19

“]