Навчальний імітаційний центр

Адреса

79014, м. Львів, вул. Мечнікова, 8-Б.
Тел.: +38 093 036 86 33.

Клінічна база - Лікарня Св. Пантелеймона, м. Львів, вул. І. Миколайчука, 9

Клінічна база кафедри педіатрії і неонатології ФПДО – Дитяча Лікарня Св. Миколая. м. Львів, вул. П. Орлика, 4.

E-mail

Керівник підрозділу


Флуд Вадим Валентинович, кандидат медичних наук, доцент кафедри акушерства та гінекології

Напрямок діяльності

Упровадження нових конкурентоспроможних технологій для забезпечення інноваційного розвитку суспільства та підготовки фахівців інноваційного типу;
Забезпечення опанування i контроль оволодінням практичними навичками, пов’язаними із безпосереднім контактом з пацієнтами, інвазивними та неінвазивними втручаннями, що можуть призвести до виникнення небезпеки для здоров’я пацієнтів i медичних працівників, студентами, лікарями-інтернами та молодшими спеціалістами з медичною освітою;
Сприяння безперервному професійному розвитку лікарів, а також інших працівників сфери охорони здоров’я, щодо набуття сучасних практичних навичок, засвоєння принципів командної роботи, відпрацювання діючих протоколів i стандартів надання медичної допомоги населенню та забезпечення максимальної безпеки пацієнтів i медичного персоналу;
Сприяння формуванню, оволодінню, оцінюванню та підтримці на належному рівні професійних навичок роботи з сучасним високотехнологічним лікувально-діагностичним обладнанням у медичних працівників та інших працівників сфери охорони здоров’я залежно від фаху з використанням симуляційного обладнання, медичних манекенів, сучасного програмного забезпечення, комп’ютерного моделювання та інноваційних освітніх технологій тощо.

Штат підрозділу

Флуд Вадим Валентинович - директор, к.мед.н., доцент кафедри акушерства та гінекології.
Соломенчук Тетяна Миколаївна - д.мед.н., професор, завідувач кафедри сімейної медицини ФПДО, (Клінічна база в приміщенні Лікарня Св. Пантелеймона, м. Львів, вул. І.Миколайчука,9).
Макар Оксана Романівна - к.мед.н., доцент, доцент кафедри сімейної медицини ФПДО, заступник директора (Клінічна база в приміщенні Лікарня Св. Пантелеймона, м. Львів, вул. І.Миколайчука,9).
Лісний Андрій Євстахович - к.мед.н., асистент, асистент кафедри педіатрії і неонатології ФПДО, заступник директора (Основна клінічна база кафедри педіатрії і неонатології ФПДО – Дитяча Лікарня Св. Миколая за адресою м. Львів, вул. П. Орлика, 4).
Єфімов Денис Геннадійович - старший лаборант, лікар-ортопед-травматолог КНП "КЛШМД м. Львова"(Клінічна база в приміщенні Лікарня Св. Пантелеймона, м. Львів, вул. І.Миколайчука,9).
Лабінська Ольга Євгеніївна, - доктор філософії за спеціальністю "Медицина", асистент кафедри сімейної медицини ФПДО(Клінічна база в приміщенні Лікарня Св. Пантелеймона, м. Львів, вул. І.Миколайчука,9).
Рак Наталія Олегівна, доктор філософії за спеціальністю "Медицина", асистент кафедри сімейної медицини ФПДО(Клінічна база в приміщенні Лікарня Св. Пантелеймона, м. Львів, вул. І.Миколайчука,9).
Мельник Ірина Валеріївна - асистент (Клінічна база в приміщенні Лікарня Св. Пантелеймона, м. Львів, вул. І.Миколайчука,9).
Івченко Ростислав Романович - асистент, лікар Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги (Клінічна база в приміщенні Лікарня Св. Пантелеймона, м. Львів, вул. І.Миколайчука,9).
Качмарик Лідія Ярославівна - старший лаборант (інженер, за сумісництвом).
Криса Іванна Романівна - прибиральник.

“]