Навчальний імітаційний центр

Адреса

79014, м. Львів, вул. Мечнікова, 8.
Тел: +38 093 036 86 33

E-mail

Керівник підрозділу


Флуд Вадим Валентинович, кандидат медичних наук, асистент кафедри акушерства та гінекології

Напрямок діяльності

Упровадження нових конкурентоспроможних технологій для забезпечення інноваційного розвитку суспільства та підготовки фахівців інноваційного типу;
Забезпечення опанування i контроль оволодінням практичними навичками, пов’язаними із безпосереднім контактом з пацієнтами, інвазивними та неінвазивними втручаннями, що можуть призвести до виникнення небезпеки для здоров’я пацієнтів i медичних працівників, студентами, лікарями-інтернами та молодшими спеціалістами з медичною освітою;
Сприяння безперервному професійному розвитку лікарів, а також інших працівників сфери охорони здоров’я, щодо набуття сучасних практичних навичок, засвоєння принципів командної роботи, відпрацювання діючих протоколів i стандартів надання медичної допомоги населенню та забезпечення максимальної безпеки пацієнтів i медичного персоналу;
Сприяння формуванню, оволодінню, оцінюванню та підтримці на належному рівні професійних навичок роботи з сучасним високотехнологічним лікувально-діагностичним обладнанням у медичних працівників та інших працівників сфери охорони здоров’я залежно від фаху з використанням симуляційного обладнання, медичних манекенів, сучасного програмного забезпечення, комп’ютерного моделювання та інноваційних освітніх технологій тощо.

Штат підрозділу

Флуд Вадим Валентинович - директор, к.мед.н.
Качмарик Лідія Ярославівна - старший лаборант.“]