Служба охорони праці і протипожежного нагляду

Адреса

79010, м. Львів, вул. Мeчнікова І., 12
тел. 38 (032)2767800

E-mail

Керівник підрозділу


Палько Ігор Михайлович

Напрямок діяльності

Завдання служби охорони праці:

- контроль за станом охорони праці;
– розробка необхідних документів з охорони праці для університету;
– забезпечення дотримання працівниками правил і вимог охорони праці, нормативних актів;
– контроль за дотримання санітарно-гігієнічних норм трудового законодавства;
– попередження виробничого травматизму, пропаганда позитивних рішень, що підвищують безпеку виробничих процесів;
– інформування працівників про правила безпечної роботи.

Функції служби охорони праці:

- розробка та організація системи управління охороною праці;
– розробка спільно з відповідальними фахівцями заходів щодо поліпшення умов праці;
– контроль виконання умов трудового договору в області поліпшення умов праці;
– участь у впровадження сучасних стандартів безпечної роботи;
– впровадження наукових розробок і пропозицій, що підвищують безпеку виробництва;
– регулярний контроль технічного стану будівель, устаткування, в тому числі того, що впливає на створення здорових умов праці, участь в роботі комісій, що здійснюють ці функції;
– проведення або організація всіх видів інструктажів в університеті;
- методичне навчання та перевірка знань (атестація) завідувачів кафедрами та керівників структурних підрозділів університету з питань охорони праці;
- методичне навчання та перевірка знань працівників університету, які працюють на роботах з підвищеною небезпекою;
- розробка заходів з охорони праці в колективному договорі;
- забезпечення працівників нормативними актами з питань охорони праці;
- участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій;
- контроль за проходженням медичних оглядів працівників, які працюють на роботах зі шкідливими умовами праці.

Штат підрозділу

Мешанич Галина Василівна
“]