Відділ кадрів

Адреса

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69
+380 32 275 5956
+380 32 275 7754

E-mail

Керівник підрозділу


Слабий Михайло Васильович, доктор фармацевтичних наук, професор

Напрямок діяльності

Веде облік особового складу Університету, оформляє прийом, перевід та звільнення працівників у
відповідності з наказами ректора та трудовим законодавством.
Формує та веде особові справи працівників.
Веде облік та зберігання трудових книжок, проводить розрахунки трудового стажу.
Оформляє документи, необхідні для призначення пенсій.
Здійснює контроль за станом трудової дисципліни.
Здійснює облік вакантних посад і передає в центр зайнятості.
Готує звітність про інвалідів, щорічні відпустки, статистичну звітність.
Оформляє контракти, трудові угоди науково-педагогічних працівників та інших категорій працівників, оголошує
конкурс в засобах масової інформації на заміщення вакантних посад згідно з наказами ректора.
Приймає участь в підборі і розстановці кадрів для всіх служб Університету.

Штат підрозділу

Провідний фахівець Чех Ірина Іванівна.
Провідний фахівець Грицько Наталія Михайлівна
Провідний фахівець Михайлів Оксана Орестівна“]