Адреса

79010, м. Львів, вул. Шімзерів, 3А

Телефон: +38 (032) 2758942

Email:

На карті:

Завідувач відділу

Пилипенко Аліна Артурівна

 

 Google Scholar ORCID WoS Scopus

 

 

 

НАПРЯМОК ДІЯЛЬНОСТІ

Основними напрямками діяльності відділу метрології є метрологічне забезпечення науково – дослідної діяльності та навчального процесу в Університеті , контроль за додержанням вимог Закону України « Про метрологію та метрологічну діяльність» та організація проведення робіт , необхідних для забезпечення єдності та потрібної точності вимірювань.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ РОБОТУ ВІДДІЛУ МЕТРОЛОГІЇ

1.Положення про відділ метрології Львівського національного медичного університету ім . Данила Галицького .
2.
Закон України “ Про метрологію та метрологічну діяльність ” від 05.06.2014 р. № 1314–УІІ .

3.СОУ 74.9-02010830-002:2023 Метрологічна експертиза документів науково-дослідних та дисертаційних робіт.Нормоконтроль звітів.

4. Законодавство України , постанови Кабінету Міністрів України , нормативно – правовими актами у сфері метрології , накази , вказівки та керівні документами з метрології МОЗ України та Головної організації метрологічної служби МОЗ України ( ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського ).

ШТАТ ВІДДІЛУ :

інженер – метролог 1 кат. Огоновська Оксана Миколаївна

інженер – метролог 1 кат. Стецюк Галина Романівна

технік – метролог 1 кат. Демиденко Ольга Василівна ,