Юридичний відділ

Адреса

м. Львів, вул. Пекарська, 69
тел.+38 (032) 236-84-36

E-mail

Керівник підрозділу


Напрямок діяльності


Здійснює методичне керівництво правовою роботою в Університеті
Вивчає практику укладання і виконання договорів з метою розробки відповідних пропозицій для усунення виявлених недоліків і поліпшення господарсько-фінансової діяльності Університету
Бере участь у роботі щодо укладання господарських договорів, підготовки висновків про їх юридичну обгрунтованість, у розробці умов колективних договорів, а також розгляді питань про дебіторську і кредиторську заборгованість
Контролює правильність і законність видання, зміну діючих або відміну тих наказів, що втратили чинність, та інших нормативних актів, які були видані в Університеті
Бере участь у підготовці висновків щодо правових питань, які виникають у діяльності Університету, проектів нормативних актів, а також у розробці пропозицій для удосконалення діяльності Університету
Проводить роботу з правової пропаганди, ознайомлює посадових осіб Університету з нормативними актами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві
Надає довідки і консультації працівникам та студентам Університету про поточне законодавство, а також висновки з організаційно-правових та інших юридичних питань, надає допомогу в оформленні документів і актів майново-правового характеру
Веде справи Університету у всіх державних, судових та інших органах
Систематизує в юридичному кабінеті матеріали поточного законодавства
Забезпечує дотримання службової та державної таємниці
Веде роботу з роз'яснення нового законодавства серед керівників структурних підрозділів Університету.

Штат підрозділу

Керівник підрозділу
Мікуш Зоряна Володимирівна - помічник ректора з юридичних питань
Юрисконсульти:
П’янікова Оксана Олегівна
Катинська Леся Романівна


“]