Відділ міжнародних зв’язків та євроінтеграції

Адреса

вул. Пекарська, 69, м. Львів, 79010

E-mail

Керівник підрозділу


Негрич Тетяна Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри неврології

Напрямок діяльності

1. Налагодження, розвиток та підтримка міжнародного співробітництва Університету в медичній освітянській, науковій та клінічній сферах із чужоземними закладами освіти, науковими установами, закладами охорони здоров'я, в тому числі клініками, міжнародними організаціями і фондами, із вітчизняними та закордонними партнерами, науково-виробничими і профільними громадськими організаціями та асоціаціями.
2. Представлення інтересів Університету за кордоном.
3. Тісна співпраця з навчальним та науковим відділами Університету, студентськими організаціями (першою чергою, міжнародними), а також у межах компетенції - з іншими підрозділами Університету.
4. Інтеграція і координація діяльності в уже існуючих проектах та програмах таких, зокрема, як Еразмус+, Орфеус, Горизон 2020, Темпус, RECOOP тощо.
5. Поглиблення, активізація і координація співпраці з іноземними освітніми, науковими та клінічними структурами.
6. Здійснення організаційних заходів щодо пошуку іноземних партнерів, закордонних джерел фінансування та інвестицій.
7. Пошук нових та перспективних міжнародних освітніх і наукових грантових програм, у тому числі програм міжнародного обміну.
8. Інформування структурних підрозділів Університету, науково-педагогічних працівників і студентів Університету про міжнародні освітні та наукові організації, програми, фонди, стипендії, грантові програми тощо, а також про міжнародну діяльність Університету.
9. Надання допомоги структурним підрозділам Університету в поданні заявок на участь в міжнародних грантових програмах і конкурсах.
10. Координація роботи, пов'язаної з підписанням міжнародних договорів про співпрацю (угод, меморандумів), контроль за їх оформленням та виконанням.
11. Забезпечення ведення реєстру договорів (угод, меморандумів) про міжнародне співробітництво, стороною яких є Університет.
12. Реєстрація матеріалів, що направляються за кордон для участі в студентських та інших конкурсах, програмах, контроль за їх оформленням та виконанням.
13. Облік грантових заявок, міжнародних угод та проектів, що виконуються в Університеті.
14. Адміністрування і моніторинг закордонних грантів, які отримали структурні підрозділи, науково-педагогічні працівники та студенти Університету.
15. Аналіз результативності та перспективності існуючих договірних відносин Університету із чужоземними партнерами.
16. Відбір конкретних заходів міжнародного рівня, що плануються в Університеті та контроль за їх проведенням.
17. Оцінка необхідності та доцільності проведення певних заходів міжнародного рівня в Університеті.
18. Залучення чужоземних візит-лекторів (візит-професорів) до участі в освітньому та науковому процесах Університету на підставі Положення про візит-лектора (візит-професора) Університету, а також скерування працівників Університету до інших вищих навчальних закладів, закордонних закладів охорони здоров'я та наукових установ для проведення дидактично-консультативної або клінічної діяльності в якості візит-лекторів (візит-професорів).


Штат підрозділу

1. Негрич Тетяна Іванівна – д.мед.н., професор, завідувач кафедри неврології, керівник Відділу міжнародних зв’язків та євроінтеграції.
2. Лозинський Андрій Володимирович – д.фарм.н., доцент кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії, заступник керівника Відділу міжнародних зв’язків та євроінтеграції; відповідальний за міжнародну діяльність на фармацевтичному факультеті.
3. Башинська Юлія Іванівна - кандидат економічних наук, фахівець 1 категорії
4. Циганик Лілія Володимирівна - к. мед. н., доцент кафедри внутрішньої медицини №1, відповідальна за грантову діяльність.
5. Зіменковський Андрій Борисович – доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту в охороні здоров’я, фармакотерапії і клінічної фармації.
6. Сенюта Ірина Ярославівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри медичного права ФПДО.
7. Шибінський Володимир Ярославович – к.мед.н., доцент, директор медичного стоматологічного центру.
8. Конечний Юліан Тарасович – доктор філософії, доцент кафедри мікробіології, відповідальний за академічну мобільність.
9. П'янікова Оксана Олегівна – юрисконсульт.
10. Байда Мар'яна Любомирівна – к.мед.н., доцент кафедри патологічної фізіології, відповідальна за
міжнародну діяльність на медичному факультеті № 1.
11. Кушинська Марія Євгенівна – к.біол.н., доцент, завідувач кафедри медичної біології, паразитології та генетики; заступник декана медичного факультету № 2; відповідальна за міжнародну діяльність на медичному факультеті № 2.
12. Погранична Христина Романівна – к.мед.н., доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії; відповідальна за міжнародну діяльність на стоматологічному факультеті.
13. Галькевич Марта Петрівна – к.мед.н., асистент кафедри сімейної медицини ФПДО; відповідальна за міжнародну діяльність на ФПДО.
14. Мажак Квітослава Деонізівна – к.біолог. наук, провідний науковий співробітник відділу епідеміології, клініки туберкульозу НДІ епідеміології та гігієни ЛНМУ імені Данила Галицького.