АДРЕСА
79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69
тел.: +38 (032) 275-76-32
Канцелярія:  

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – один із провідних медичних університетів ІV рівня акредитації, що має давню історію і славні традиції. Підпорядкований Міністерству охорони здоров’я України.

За показниками діяльності ЛНМУ імені Данила Галицького посідає провідні позиції у рейтингах серед вищих закладів освіти та вищих медичних навчальних закладів України. У 2017 р. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького посів 1-шє місце у ТОП-10 кращих медичних навчальних закладів України згідно з консолідованим рейтингом вищих навчальних закладів України інформаційного ресурсу «Освіта.ua».

У 2017 році Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького отримав ГРАН-ПРІ «ЛІДЕР ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ» та нагороджений ДИПЛОМОМ на головній події освітньої галузі України – Восьмій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2017» (м. Київ). Також ЛНМУ імені Данила Галицького удостоєний таких відзнак, як ДИПЛОМ за активну участь у створенні сучасної якісної системи національної освіти та СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ, котрий Університет отримав на підставі високого рейтингового показника у наукометричній базі даних SciVerse Scopus.

За плідну працю та активну організаторську діяльність із модернізації національної системи освіти ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ виставки «Сучасні заклади освіти – 2017» нагороджено ректора ЛНМУ імені Данила Галицького, академіка НАМН України, професора Зіменковського Бориса Семеновича.

У рамках Форуму під час Національного виставкового конкурсу «Видатні науково-практичні досягнення в освіті» у номінації «Електронний освітній ресурс» ЛНМУ імені Данила Галицького нагороджений ВІДЗНАКОЮ ЗА ЕЛЕКТРОННИЙ ОСВІТНІЙ РЕСУРС «Д362 Державний формуляр лікарських засобів», а ПОЧЕСНИМ ДИПЛОМОМ лауреата цього конкурсу нагороджений завідувач кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації, професор Зіменковський Андрій Борисович.

За підсумками проведення Дев’ятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» (2017) Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького  нагороджений Золотою медаллю та Дипломом у номінації «Інновації в діяльності вищого навчального закладу з інтернаціоналізації освіти та науки». Також наш Університет нагороджений Дипломом за активну інноваційну діяльність у підвищенні якості навчально-виховного процесу.

У 2016 р. за міжнародним рейтингом Webometrix, який аналізує показники близько 22 тисяч вишів з усього світу, ЛНМУ імені Данила Галицького посів перше місце серед вітчизняних медичних ВНЗ і 16 місце – серед усіх ВНЗ України.

За підсумками міжнародного рейтингу Webometrics, Національного консолідованого рейтингу вишів України 2016 р. МОН України;  Галузевого рейтингу ВНЗ МОЗ України та Рейтингу наукометричної бази даних SciVerse Scopus ЛНМУ імені Данила Галицького, як і в попередні роки, посідає лідерські позиції серед вищих медичних навчальних закладів України.

За підсумками галузевого рейтингу ВНЗ МОЗ України ЛНМУ імені Данила Галицького здобув І місце серед вищих медичних навчальних закладів України за показниками навчально-методичної роботи. За результатами національного консолідованого рейтингу вузів України 2016 р., проведеного Міністерством освіти і науки України, Університет посів ІІІ місце у номінації ТОП-10 «Кращі медичні вузи».

Згідно з рейтингом прозорості національних університетів, проведеним Аналітичним центром CEDOS, ЛНМУ отримав І місце серед національних вищих медичних навчальних закладів і VІІ – серед усіх ВНЗ України.

У 2016 році за даними інформаційної системи «Конкурс», Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького очолив ТОП-5 найкращих медичних університетів за прохідним балом на спеціальність «Медицина» з відривом у 4,5 бали.

Освітянські та наукові здобутки працівників Університету щороку представляються на міжнародних та державних освітянських, медичних, фармацевтичних виставках, де нагороджуються медалями, дипломами та іншими відзнаками.

У 2016 році Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького отримав ГРАН-ПРІ «ЛІДЕР МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» та ЗОЛОТУ МЕДАЛЬ у номінації «Використання комплексу сучасних засобів ІКТ, програм і рішень для підвищення якості освіти» на Сьомій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2016» (м. Київ).

На цій же виставці ЛНМУ імені Данила Галицького також удостоєний таких відзнак, як ДИПЛОМ за презентацію досягнень і впровадження педагогічних інновацій у національний освітній простір та СЕРТИФІКАТ якості наукових публікацій, котрий Університет отримав на підставі високого рейтингового показника у наукометричній базі даних SciVerse Scopus.

За плідну організаторську діяльність із забезпечення якості національної освіти ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ виставки «Сучасні заклади освіти – 2016» нагороджено ректора ЛНМУ імені Данила Галицького, академіка НАМН України, професора Зіменковського Бориса Семеновича.

На Восьмому міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» (м. Київ, жовтень 2016) наш Університет став ЛАУРЕАТОМ КОНКУРСУ І СТУПЕНЯ та нагороджений ДИПЛОМОМ у номінації «Інновації з інтенсифікації міжнародного співробітництва у сфері освіти, науки, культури». ЛНМУ імені Данила Галицького також нагороджений ДИПЛОМОМ «За активну участь в інноваційній освітній діяльності».

Сьогодні Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького об’єднує 6 факультетівмедичний коледж, 78 кафедр (в т.ч. 47 клінічних, а також 19 опорних для вищих медичних навчальних закладів України), 14 навчальних корпусів, Стоматологічний медичний центрнавчально-виробничу аптекунавчальний імітаційний центрботанічний садЦНДЛ та лабораторію промислової токсикології, науково-дослідний центр випробувань протипухлинних засобів, наукову бібліотеку9 гуртожитків, комплекс студентського харчування, 4 музеї,  колективи художньої самодіяльності, 3 з яких мають звання Народних,  спортивно-оздоровчий табір „Медик”.

Річний контингент Університету складає близько 20 000 осіб, з них 6278 студентів, 1595 інтернів,
11 334 курсантів ФПДО.

За високі успіхи в навчанні, науковій та громадській роботі кращим студентам призначаються Академічні стипендії: стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, стипендія імені Миколи Амосова.

Науково-педагогічну роботу забезпечують 1170 штатних наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, з яких 167 докторів наук і 720 кандидатів наук, у тому числі 134 професори, 403 доценти.

Серед професорсько-викладацького складу ЛНМУ імені Данила Галицького – 4 академіки та члени-кореспонденти Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України, 21 академік та член-кореспондент громадських академій, 7 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 11 Заслужених діячів науки і техніки, 5 Заслужених працівників освіти, 1 Заслужений працівник фізичної культури та спорту, 22 Заслужені лікарі України.

За кількістю іноземних студентів Університет є одним із лідерів серед вищих медичних навчальних закладів України, що свідчить про його високий авторитет на світовому ринку освітніх послуг. Нині в стінах Університету проходять підготовку 1137 іноземних громадян з майже 50 країн Європи, Азії, Африки та Америки, з яких більше 80 відсотків навчаються англійською мовою.

Клінічна підготовка студентів, інтернів і слухачів факультету післядипломної освіти проводиться на 50 клінічних кафедрах, які розташовані на 155 відділеннях клінічних баз у 50 лікувально-профілактичних закладах міста Львова, а також Луцька, Рівного, Трускавця. Усі клінічні бази мають необхідну кількість спеціалістів вищої кваліфікації, достатній рівень матеріально-технічної бази і необхідних приміщень та угод між вищим навчальним закладом й лікувально-профілактичним закладом, в яких встановлено форми взаємовідносин, права, обов’язки і відповідальність кожної зі сторін. Університет має також власну клінічну базу – Стоматологічний центр з 1480 відвідуваннями у зміну.

Професорсько-викладацький склад клінічних кафедр бере участь в оглядах соціально незахищених груп, мешканців сільських районів Львівської, Волинської та Рівненських областей. Також Університет співпрацює з Військово-медичним клінічним центром західного регіону, Львівським клінічним госпіталем державної прикордонної служби України надаючи практичну допомогу в лікуванні та реабілітації військових та учасників АТО. Працівники клінічних кафедр виконують складні оперативні втручання, приймають участь у лікуванні поранених, травмованих, організовують науково-практичні конференції і спільні засідання асоціації хірургів, травматологів, анестезіологів разом з працівниками Військово-медичного клінічного центру західного регіону. ЛНМУ імені Данила Галицького постійно співпрацює з ГУОЗ ОДА у областях Західного peгioнy України.

Активно працює Наукова бібліотека ЛНМУ імені Данила Галицького, актуальним напрямом діяльності якої є підвищення рівня інформаційного обслуговування користувачів та розширення автоматизації бібліотечних процесів. Поєднання традиційних та електронних ресурсів у зручний для користувачів спосіб, сприяє максимальному задоволенню інформаційних запитів. Головний інформаційний масив бібліотеки становить близько 650 тис.  примірників. З метою повного та оперативного формування інформаційних ресурсів бібліотекою використовуються традиційні (друковані) та електронні джерела поточної і ретроспективної інформації. Щороку здійснюється пошук видань та встановлюються контакти з видавництвами для придбання профільної літератури. Значною мірою фонди поповнюються виданнями наших науковців, що в перспективі дасть можливість формувати колекцію видань медичного Університету.

Рада молодих вчених університету об’єднує науково-педагогічних працівників визначеної вікової категорії. Сюди належать магістранти, аспіранти, клінічні ординатори, здобувачі наукового ступеня і кандидати медичних наук, асистенти і доценти віком до 35 років. Об’єднаними зусиллями відділу кадрів та наукового відділу університету, сформовано загальний реєстр молодих науковців ЛНМУ імені Данила Галицького, до якого увійшли 314 осіб з усіх кафедр та підрозділів.

Молоді науковці університету були учасниками майстер-класів по першій медичній допомозі, пластичній хірургії та здоровому харчуванню, Канадсько-української міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання дитячої урології”, наукового симпозіуму з міжнародною участю “Різдв’яні читання: харчова алергія – проблема XXI ст.”. Разом з студентським науковим товариством організували та провели “Дні науки” за участю Інституту біології клітини НАН України.

За участю науковців Університету публікуються журнали «Acta Medica Leopoliensia / Львівський медичний часопис», «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія», «Новини стоматології», «Гепатологія», «Медицина залізничного транспорту», «Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія», «Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація / Clinical Pharmacy, Pharmacotherapy and Medical Standardization», «Світ ортодонтії», «Алергія у дитини»; збірники наукових праць «Лікарський збірник НТШ» і «Актуальні проблеми профілактичної медицини»; загальноукраїнські періодичні видання – газети «Alma Мater» та ін.

Учені Університету тісно співпрацюють з колегами-науковцями у різних напрямках медицини і фармації. Протягом минулого року з метою активнішого інтегрування у європейський дослідницький простір ЛНМУ імені Данила Галицького продовжував співпрацю із Західним науковим центром НАН України і МОН України та Львівським державним центром науково-технічної і економічної інформації (ЦНТЕІ).

Упродовж багатьох років ЛНМУ реалізовує угоди про співпрацю у галузі науки, освіти та студентських обмінів з Ягелонським університетом (м. Краків, Польща), Вроцлавським медичним університетом імені П’ястів Шльонських (Вроцлав, Польща), Познанським медичним університетом імені Кароля Марцінковського (Познань, Польща), Варшавським медичним університетом (Варшава, Польща), Люблінським медичним університетом імені Фелікса Скубічевського (Люблін, Польща), Шльонським медичним університетом (Катовіце-Забже, Польща), Гданським медичним університетом (Гданськ, Польща), Жешувським університетом (Жешув, Польща), Софійським медичним університетом (Софія, Болгарія), Інститутом політики та менеджменту у сфері охорони здоров’я Університету Еразма Роттердамського (Роттердам, Нідерданди) та ін. Підписано угоди про співпрацю з Університетом інформаційних технологій та менеджменту в Жешуві (Польша), а також меморандумпро взаєморозуміння з Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана (Німеччина).

ЛНМУ є членом Асоціації регіональної співпраці з питань здоров’я, науки та технології (The Accociation for Regional Coopperation in the fields of Health, Science and Technology – RECOOP HST Association).

Науковці Університету беруть участь у міжнародних форумах: симпозіумах, конгресах, конференціях, робочих нарадах і зустрічах, які проводяться в Австрії, Болгарії, Великій Британії, Італії, Німеччині, Польщі, Росії, Туреччині, Франції, Хорватії, Чехії, Ірландії, Канаді, Ізраїлю, Сербії, Угорщині, Вірменії, Республіці Білорусь, Швейцарії, Аргентині, Нідерландах та ін.

Науковці ЛНМУ імені Данила Галицького є активними членами європейських та міжнародних фахових товариств.

Почесними докторами університету є визначні вчені з провідних університетів Німеччини, Австрії, Швейцарії, Бельгії, Польщі, США та інших країн.