АДРЕСА
79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69
тел.: +38 (032) 275-76-32


Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – один із провідних медичних університетів ІV рівня акредитації, що має давню історію і славні традиції. Підпорядкований Міністерству охорони здоров'я України.
За показниками діяльності ЛНМУ імені Данила Галицького посідає провідні позиції у рейтингах серед закладів вищої освіти та вищих медичних навчальних закладів України.
У жовтні 2019 р. на Одинадцятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького нагороджено Золотою медаллю і Дипломом у номінації «Інноваційна діяльність закладів освіти – ресурс забезпечення якості освіти» та Дипломом – презентацію освітніх інновацій і активну участь у розбудові національної освіти.
У березні 2019 р. на Десятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та Дев’ятій міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu» наш Університет було удостоєно почесних відзнак – Гран-прі «Лідер наукової та науково-технічної діяльності» та Золотої медалі в номінації «Упровадження інноваційних освітніх і виробничих технологій – ефективний засіб підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів» за наукову працю «Мобільний додаток “Тест сумісності лікарських засобів” – інноваційна освітня технологія в закладах вищої медичної освіти України» (автори – проф. А. Зіменковський, доцент Т. Гутор, ас. Н. Заремба); Диплому за активну участь у реформуванні національної системи освіти та Сертифікату якості наукових публікацій. Почесною грамотою виставки нагороджено ректора ЛНМУ імені Данила Галицького, академіка НАМН України, прифесора Бориса Зіменковського – за вагомі досягнення в реформуванні національної системи освіти.
У квітні 2019 року згідно з даними сайту Освіта.ua, здійсненого на підставі наукометричного моніторингу суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького посів 11 місце з-поміж 166 закладів вищої освіти України, маючи у своєму активі 41 пунктів за індексом Гірша (h-індекс). За цим показником наш Університет є другим серед медичних університетів України та третім серед вишів м. Львова.
У 2018 р. на Десятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького нагороджено Золотою медаллю і Дипломом у номінації «Міжнародна співпраця як фактор сучасного розвитку закладу освіти в умовах глобалізації та інтернаціоналізації освіти» та Дипломом за активну участь і презентацію інноваційних технологій навчання.
У цьому ж році на Дев’ятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2018» та Сьомій міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu» ЛНМУ імені Данила Галицького було удостоєно почесних відзнак: Гран-прі «Лідер міжнародної діяльності»; Золотої медалі в номінації «Упровадження інновацій у педагогічний процес для підвищення якості знань випускників»; Диплому за презентацію досягнень і інноваційних пошуків у реформуванні національної сфери освіти та науки, а також Сертифікату якості наукових публікацій (на підставі показників наукометричної бази даних SciVerse Sсopus за 2017 рік). Почесними грамотами виставки нагороджено ректора ЛНМУ імені Данила Галицького Бориса Семеновича Зіменковського – за активну організаторську та педагогічну діяльність із сталого зростання якості сучасної освіти, а також декана по роботі з іноземними студентами Євгена Степановича Вариводу – за наполегливу плідну працю з упровадження інноваційних технологій в освітню та наукову діяльність.
У 2018 р. за вагомий внесок у розвиток науки України міжнародна видавнича компанія «Clarivate Analytics» разом з МОН, НАН та МОЗ України удостоїла Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького звання лауреата премії «Web of Science Awards Ukraine 2018» і визнала лідером науки України в категорії «Публікаційна стратегія».
У 2018 р. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького посів 2-ге місце у ТОП-10 кращих медичних навчальних закладів України згідно з консолідованим рейтингом вищих навчальних закладів України інформаційного ресурсу «Освіта.ua».
У 2018 р. за міжнародним рейтингом Webometrix, який аналізує показники близько 22 тисяч вишів з усього світу за рівнем їх присутності в мережі, ЛНМУ імені Данила Галицького посів перше місце серед вітчизняних медичних ЗВО і 15 місце – серед усіх ЗВО України.
За підсумками галузевого рейтингу ЗВО МОЗ України ЛНМУ імені Данила Галицького здобув І місце серед вищих медичних навчальних закладів України за показниками навчально-методичної роботи. За результатами національного консолідованого рейтингу вузів України 2018 р., проведеного Міністерством освіти і науки України, Університет посів друге місце у номінації ТОП-10 «Кращі медичні вузи».
У 2018 р. відповідно до рейтингу інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» закладів вищої освіти України за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів, яких у 2018 році зараховано до вишів за бюджетною формою навчання, ЛНМУ імені Данила Галицького посів перше місце серед медичних ЗВО та третє місце у загальному рейтингу усіх навчальних закладів вищої освіти в Україні.
За даними цього ж ресурсу, серед закладів вищої освіти за показником середнього балу ЗНО абітурієнтів, яких в 2018 році зараховано до вишів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, ЛНМУ імені Данила Галицького посів почесне третє місце серед медичних навчальних закладів, став першим серед навчальних закладів Львівщини та шостим із двохсот освітніх установ України.
Згідно з рейтингом прозорості національних університетів, проведеним Аналітичним центром CEDOS, ЛНМУ отримав перше місце серед національних вищих медичних навчальних закладів і VІІ – серед усіх ЗВО України.
Освітянські та наукові здобутки працівників Університету щороку представляються на міжнародних та державних освітянських, медичних, фармацевтичних виставках, де нагороджуються медалями, дипломами та іншими відзнаками.
Сьогодні Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького об’єднує 6 факультетів, медичний коледж, 78 кафедр (в т.ч. 47 клінічних, а також 19 опорних для вищих медичних навчальних закладів України), 14 навчальних корпусів, Стоматологічний медичний центр, навчально-виробничу аптеку, навчальний імітаційний центр, ботанічний сад, ЦНДЛ та лабораторію промислової токсикології, науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни, науково-дослідний центр випробувань протипухлинних засобів, наукову бібліотеку, 9 гуртожитків, комплекс студентського харчування, 4 музеї, колективи художньої самодіяльності, 3 з яких мають звання Народних, спортивно-оздоровчий табір „Медик”.
Річний контингент Університету складає близько 20 000 осіб, з них 6273 студентів, 1164 інтернів, 11 593 курсантів ФПДО.
За високі успіхи в навчанні, науковій та громадській роботі кращим студентам призначаються Академічні стипендії: стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, стипендія імені Миколи Амосова.
Науково-педагогічну роботу забезпечують 1421 штатних наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, з яких 177 докторів наук і 755 кандидатів наук, у тому числі 133 професори, 401 доцент.
Серед професорсько-викладацького складу Університету – 1 член-кореспондент Національної Академії наук України, 2 академіки і 2 члени-кореспонденти Національної Академії медичних наук України, 14 академіків Академії наук Вищої освіти України, 7 Лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 1 Заслужений працівник Вищої школи України, 1 Заслужений працівник фізичної культури та спорту України, 4 Заслужені працівники освіти України, 11 Заслужених діячів науки і техніки України, 21 Заслужений лікар України.
За кількістю іноземних студентів Університет є одним із лідерів серед вищих медичних навчальних закладів України, що свідчить про його високий авторитет на світовому ринку освітніх послуг. Нині в стінах Університету проходять підготовку 1137 іноземних громадян з майже 50 країн Європи, Азії, Африки та Америки, з яких більше 80 відсотків навчаються англійською мовою.
Клінічна підготовка студентів, інтернів і слухачів факультету післядипломної освіти проводиться на 50 клінічних кафедрах, які розташовані на 155 відділеннях клінічних баз у 50 лікувально-профілактичних закладах міста Львова, а також Луцька, Рівного, Трускавця. Усі клінічні бази мають необхідну кількість спеціалістів вищої кваліфікації, достатній рівень матеріально-технічної бази і необхідних приміщень та угод між вищим навчальним закладом й лікувально-профілактичним закладом, в яких встановлено форми взаємовідносин, права, обов’язки і відповідальність кожної зі сторін. Університет має також власну клінічну базу – Стоматологічний центр з 1480 відвідуваннями у зміну.
Професорсько-викладацький склад клінічних кафедр бере участь в оглядах соціально незахищених груп, мешканців сільських районів Львівської, Волинської та Рівненських областей. Також Університет співпрацює з Військово-медичним клінічним центром західного регіону, Львівським клінічним госпіталем державної прикордонної служби України надаючи практичну допомогу в лікуванні та реабілітації військових та учасників АТО. Працівники клінічних кафедр виконують складні оперативні втручання, беруть участь у лікуванні поранених, травмованих, організовують науково-практичні конференції і спільні засідання асоціації хірургів, травматологів, анестезіологів разом з працівниками Військово-медичного клінічного центру західного регіону.
Активно працює Наукова бібліотека ЛНМУ імені Данила Галицького, актуальним напрямом діяльності якої є підвищення рівня інформаційного обслуговування користувачів та розширення автоматизації бібліотечних процесів. Поєднання традиційних та електронних ресурсів у зручний для користувачів спосіб, сприяє максимальному задоволенню інформаційних запитів. Головний інформаційний масив бібліотеки становить близько 650 тис. примірників. З метою повного та оперативного формування інформаційних ресурсів бібліотекою використовуються традиційні (друковані) та електронні джерела поточної і ретроспективної інформації. Щороку здійснюється пошук видань та встановлюються контакти з видавництвами для придбання профільної літератури. Значною мірою фонди поповнюються виданнями наших науковців, що в перспективі дасть можливість формувати колекцію видань медичного Університету.
Рада молодих вчених університету об’єднує науково-педагогічних працівників визначеної вікової категорії. Сюди належать магістранти, аспіранти, клінічні ординатори, здобувачі наукового ступеня і кандидати медичних наук, асистенти і доценти віком до 35 років. Об’єднаними зусиллями відділу кадрів та наукового відділу університету, сформовано загальний реєстр молодих науковців ЛНМУ імені Данила Галицького, до якого увійшли 314 осіб з усіх кафедр та підрозділів.
Молоді науковці університету були учасниками майстер-класів з надання першої медичної допомоги, пластичної хірургії та здорового харчування, Канадсько-української міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання дитячої урології», наукового симпозіуму з міжнародною участю «Різдвяні читання». Разом зі студентським науковим товариством організували та провели «Дні науки» за участю Інституту біології клітини НАН України.
За участю науковців Університету публікуються журнали «Acta Medica Leopoliensia / Львівський медичний часопис», «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія», «Новини стоматології», «Гепатологія», «Медицина залізничного транспорту», «Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія», «Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація / Clinical Pharmacy, Pharmacotherapy and Medical Standardization», «Світ ортодонтії», «Алергія у дитини»; збірники наукових праць «Лікарський збірник НТШ» і «Актуальні проблеми профілактичної медицини»; загальноукраїнські періодичні видання – газети «Alma Мater» та ін.
Учені Університету тісно співпрацюють з колегами-науковцями у різних напрямках медицини і фармації. Протягом минулого року з метою активнішого інтегрування у європейський дослідницький простір ЛНМУ імені Данила Галицького продовжував співпрацю із Західним науковим центром НАН України і МОН України та Львівським державним центром науково-технічної і економічної інформації (ЦНТЕІ).
Упродовж багатьох років ЛНМУ реалізовує угоди про співпрацю у галузі науки, освіти та студентських обмінів з Вроцлавським медичним університетом імені П’ястів Шльонських (Польща), Познанським медичним університетом імені Кароля Марцінковського (Польща), Варшавським медичним університетом (Польща), Люблінським медичним університетом імені Фелікса Скубічевського (Польща), Гданським медичним університетом (Польща), Ягелонським університетом (Польща), Жешувським університетом інформаційних технологій та менеджменту (Польща), Маастрихтським університетом (Нідерланди), Національним інститутом раку Національного інститут здоров’я (США), Катарським університетом (Катар).
Кілька років поспіль ЛНМУ імені Данила Галицького спільно з Лілльським Університетом науки та технологій (Франція), Рурським Університетом у м. Бохум (Німеччина), Фрідріх-Олександр Університетом Ерлянген-Нюрнбергу (Німеччина), Університетом Гьотеборгу (Швеція), науково-дослідними лабораторіями: Graphenea (Естонія), LSO Medical (Франція), RS Research (Туреччина) виконує проект «Pathogen and Graphene (PANG)» конкурсу H2020-MSCA-RISE-2015, що співфінансується Європейським Союзом у межах Програми досліджень та інновацій «Горизонт 2020»
ЛНМУ є членом Асоціації регіональної співпраці з питань здоров’я, науки та технології (The Accociation for Regional Coopperation in the fields of Health, Science and Technology - RECOOP HST Association).
Науковці Університету беруть участь у міжнародних форумах: симпозіумах, конгресах, конференціях, робочих нарадах і зустрічах, які проводяться в Австрії, Болгарії, Великій Британії, Італії, Німеччині, Польщі, Росії, Туреччині, Франції, Хорватії, Чехії, Ірландії, Канаді, Ізраїлю, Сербії, Угорщині, Вірменії, Республіці Білорусь, Швейцарії, Аргентині, Нідерландах та ін.
Науковці ЛНМУ імені Данила Галицького є активними членами європейських та міжнародних фахових товариств.
Почесними докторами університету є визначні вчені з провідних університетів Німеччини, Австрії, Швейцарії, Бельгії, Польщі, США та інших країн.

Історія Університету