Студенти 3 курсу спеціальності «Медицина» вперше складали міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) як частину Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ). Іспит проходив у 21 закладі вищої освіти України протягом 1-3 липня.  У ЛНМУ ім. Данила Галицького для складання іспиту було зареєстровано 708 осіб, проте, ще до його проведення, 13 студентів відрахували з Університету за невиконання навчального плану. Отож, допущеними до тестування були 695 студентів: 353 – бюджетної форми навчання, 202 – вітчизняних контрактної форми навчання та 140 – іноземних студентів. Не з’явилася на іспит лише одна студентка з поважної причини. Таким чином, у складанні іспиту взяли участь 99,86% допущених студентів. Це один із найвищих показників в Україні. 

 Як зазначено в інформації МОЗ України , IFOM перевіряє рівень професійної компетентності із фундаментальних дисциплін, містить 160 питань та не має на меті відрахувати студентів. Його завдання розробляють та перевіряють  в одній з найавторитетніших у світі атестаційних агенцій – Національній раді медичних екзаменаторів США (NBME). В Україні іспит адмініструється Центром тестування при МОЗ України спільно з NBME.

Результати IFOM студенти отримають 6 серпня.

За інформацією Навчального відділу

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua