10 червня деканат стоматологічного факультету ЛНМУ імені Данила Галицького організував та провів зустріч членів студентського самоврядування стоматологічного факультету (голова – студент IV курсу Іван Єлісєєнко) з гарантом освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня «Стоматологія», професором Наталією Чухрай.

На початку заходу декан факультету, професор Роман Огоновський наголосив, що основними завданнями органу студентського самоврядування є захист прав та інтересів студентів, забезпечення виконання обовʼязків самими студентами, організації заходів із залучення студентів до зайнятості у навчальній, науковій, творчій діяльності, заходів дозвілля тощо.

Гарант освітньої програми «Стоматологія», професор Наталія Чухрай подякувала студентам за активну участь в обговоренні ОПП «Стоматологія» та підкреслила цінність внесених пропозицій та зауважень студентства щодо змін та оновлення освітньо-професійної програми шляхом анкетувань та різнопланових дискусій.

У ході зустрічі був запропонований план заходів на наступний навчальний рік щодо співпраці учасників студентського самоврядування та науково-педагогічних працівників Університету.

За інформацією деканату стоматологічного факультету

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua