8-9 лютого 2019 року на базі Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «Медична симуляція – погляд у майбутнє» (впровадження інноваційних технологій у вищу медичну освіту України).

У роботі конференції взяла участь делегація Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького у складі декана медичного факультету № 2, професора О. Надраги, декана медичного факультету № 1, доцента Б. Дибаса, директора навчального імітаційного центру, асистента В. Флуда, завідувача кафедри внутрішньої медицини № 2, професора О. Радченко, доцента кафедри анестезіології та інтенсивної терапії М. Гарбар, завуча кафедри педіатрії № 1, доцента А. Возняка та завуча кафедри хірургії № 2, доц. А. Коваля.

Учасниками конференції стали близько 100 делегатів і спікерів з різних регіонів України та Європи.

Основними напрямками, які розглядалися під час роботи конференції, були симуляційні технології в підвищенні якості медичної допомоги та безпеки пацієнтів; симуляційне навчання у студентів; перспективи симуляційного навчання на додипломному та післядипломному рівнях освіти; командна робота та функція лідера у клінічно-орієнтованому практикумі; роль комунікативних навичок у симуляційному тренінгу; компетентнісна оцінка знань та вмінь в медицині; досвід упровадження об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) у вищих медичних закладах України.

Усі учасники конференції отримали сертифікати.

В. Флуд, директор навчального імітаційного центру ЛНМУ імені Данила Галицького

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua