11 липня 2022 р. відбулись наукові читання на тему «Медичне право України: історичні аспекти, новітні тенденції та перспективи розвитку», присвячені пам’яті відомого правника Зіновія Гладуна. Захід було організовано  кафедрою медичного права ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького спільно з Комітетом медичного і фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України, Львівським торговельно-економічним університетом та Науково-дослідним інститутом державного будівництва і місцевого самоврядування (Львівська лабораторія прав людини та громадянина) за підтримки ГО «Фундація медичного права та біоетики України». 

Організатори обрали незвичний формат наукового заходу: на ньому зібрались не лише науковці, а й друзі, колеги, студенти і вчителі Зіновія Гладуна, які мали можливість поділитися споминами про нього. Модератором події була завідувач кафедри медичного права Університету, професор Ірина Сенюта.

У відеозверненні привітав учасників читань д.ю.н., професор, заслужений діяч науки і техніки, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він зазначив, що питання медичного права були та залишаються предметом його наукової наукової уваги, зокрема особисті немайнові права фізичних осіб. Розповів про плани законопроектної роботи Верховної Ради України на 2022 рік, пов’язані з розробкою Медичного кодексу України – такого довгоочікуваного професійною спільнотою документу. На часі залишається і виконання Україною міжнародно-правових зобов’язань в цій сфері, зокрема, ратифікація Конвенції про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини, що була підписана від імені України ще в 2002 році.

У частині наукових читань брала участь Сібілла Булеца, д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ «УжНУ». У своєму виступі вона розкрила питання перспективи впровадження евтаназії в Україні, навела приклади європейських країн, в яких легалізовано евтаназію, наголосила на необхідності внесення змін до Цивільного та Кримінального кодексів України в частині легалізації пасивної евтаназії та асистованого самогубства.

Завідувач кафедри медичного права Університету, професор Ірина Сенюта виступила з доповіддю «Актуальні питання прав людини у сфері надання медичної допомоги крізь призму новельної практики Європейського суду з прав людини». Під час виступу Ірина Сенюта звернула увагу слухачів до національної судової практики та практики ЄСПЛ, яка ілюструє проблематику надання медичної допомоги. Наголосила на новельних конструкціях, підкріплених доктринальними розробками та судовими рішеннями щодо «долі» медичних справ за відсутності патологоанатомічного розтину чи закриття справи у зв’язку з відсутністю складу злочину через неможливість встановити причинно-наслідковий зв’язок між діяннями медичних працівників і смертю пацієнта. 

З доповіддю на заході виступила д.ю.н., професор, академік НАПрН України, головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса НАПрН України Наталія Гуторова. Темою її доповіді були питання корупції у сфері надання медичної допомоги. Вона зазначила, що передбачені в Кримінальному кодексі України норми про відповідальність за корупційні правопорушення можуть і мають застосовуватися за корупційні правопорушення у сфері надання медичної допомоги. Вказала на прогалину чинного законодавства, зокрема відсутність відповідальності за надання і отримання винагороди медичним або фармацевтичним працівником за просування медичної продукції. 

На заході виступила також заступник голови Комітету, к.ю.н., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету імені І.І.Мечнікова Вікторія Валах, яка присвятила свою доповідь аналізу проблем кваліфікації роботи медичних працівників на окупованій території як колабораційної діяльності за законодавством України. Доповідач наголосила, що будь-яка колабораційна діяльність, передбачена статтею 111-1 КК України має визначатися з урахуванням ознаки добровільності. Добровільність має виключатися лише у разі, якщо вона є результатом нездоланних у конкретній ситуації перешкод (неможливість виїзду з окупованої території, відсутність засобів до існування тощо).

З доповідями також виступили Роман Майданик, Віталій Пашков, Галина Миронова, Тетяна Блащук, Ольга Литвинова, Наталія Дубицька. 

У часі спомину був «намальований» спогадами, теплими словами, світлинами, книгами портрет Зіновія Гладуна як батька, вченого, юриста, колеги, друга та наставника.

Тематика заходу викликала зацікавленість і жваву дискусію учасників заходу, замість запланованих 3 годин, захід тривав 5 годин. 

За інформацією кафедри медичного права ФПДО

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua