У практиці роботи сучасного викладача все частіше використовуються інтерактивні методи навчання. Вони дають можливість зрозуміти взаємозв’язок між подіями, аналізувати, мати свою думку, вміти аргументувати і толерантно вести дискусію. 

Розвиток застосування інтерактивних методів зумовлений тим, що перед учасниками процесу навчання виникають нові завдання, які полягають в тому, щоб студентам не тільки дати знання, але й забезпечити формування і розвиток пізнавальних інтересів і здібностей, творчого мислення, умінь та компетенцій.

18 листопада 2022 року завідувачка кафедри українознавства нашого Університету, доцент Тетяна Єщенко, а також доцент Галина Стечак провели з групами №2 і №3 1 курсу спеціальності «Фармація» інтерактивні заняття з культури мовлення й етикету майбутніх фахівців аптечних закладів, відвідавши музей «Таємна аптека DS». 

Студенти мали можливість моделювати комунікативні ситуації безпосередньо на майбутньому робочому місці. 

Викладачі кафедри українознавства нашої Alma Mater застосовують у процесі викладання різноманітні новітні технології, зокрема навчання як дослідження, а також технологію організації групової навчальної діяльності зі студентами.  

За інформацією кафедри українознавства

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua