Питання якості підготовки сімейного лікаря є однією з основних проблем сучасної медичної освіти. Це пов’язано, перш за все, із впровадженням в Україні реформи первинної ланки системи охорони здоров’я – сімейної медицини, оскільки підготовка сімейних лікарів (лікарів сімейної практики) потребує нового погляду на інтегрування традиційних і зумовлених прогностичними тенденціями компонентів медичної освіти.

Ефективність підготовки та діяльності сімейних лікарів сьогодні пов’язана також із проблемою педагогічної підготовки фахівців цієї спеціальності у медичних ВНЗ, адже аналіз професійних функцій сімейних лікарів доводить необхідність їх соціально-педагогічної діяльності. 

Дослідження особливостей педагогічної підготовки майбутніх лікарів сімейної практики у медичному навчальному закладі є надзвичайно важливим. Так, доцентка кафедри українознавства ЛНМУ імені Данила Галицького  Галина Стечак підготувала монографію «Формування педагогічної компетентності майбутніх сімейних лікарів у медичному університеті», у якій досліджено наукові засади їх педагогічної підготовки. 

У виданні на основі аналізу сучасних підходів уточнено педагогічні функції діяльності сімейного лікаря, сутність, зміст і структуру педагогічної компетентності сімейного лікаря; визначено специфічні принципи педагогічної підготовки сімейних лікарів; побудовано модель педагогічної підготовки майбутніх сімейних лікарів у медичному університеті; обґрунтовано педагогічні умови її реалізації.  

У монографії розроблено та впроваджено у практику методичні рекомендації щодо змісту та методів поетапної педагогічної підготовки майбутніх сімейних лікарів у медичному університеті; розроблено методику комплексного впровадження та реалізації інноваційних педагогічних технологій. 

Ця книга рекомендована для викладачів, аспірантів і студентів медичних ЗВО, а також дослідників у галузі теорії та методики професійної освіти.

За інформацією кафедри українознавства

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua