Нещодавно кафедрі соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я ЛНМУ імені Данила Галицького виповнилося 80 років.

Першим керівником кафедри була професор Євгенія Белицька, в подальшому кафедру очолювали доцент Степан Ткаченко, професор Ісаак Шапіро, доцент Микола Лобойко, професор Василь Рудень, доцент Тарас Гутор (дотепер).

За 80 років неодноразово змінювалась назва кафедри: «соціальної гігієни»; «організації охорони здоров’я»; «соціальної гігієни та організації охорони здоров’я»; «соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я». Окрім основних дисциплін, на кафедрі вивчалися такі предмети, як курс організації фармацевтичної справи, курс права, курси підвищення кваліфікації організаторів охорони здоров’я, також у 1950 році при кафедрі був організований музей історії медицини.

Сьогодні колектив кафедри працює над важливими науковими темами щодо поліпшення здоров’я населення та вдосконалення системи організації охорони здоров’я; опрацюванні та практичному втіленні системи моніторингу стану здоров’я; створення ризик-орієнтованих моделей персоніфікованої медичної профілактики низки захворювань та пошук шляхів для поліпшення  якості медичної допомоги, що надається населенню України.

Налагоджено співпрацю з Бюро ВООЗ в Україні та проведено спільно з працівниками кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації (завідувач – професор А. Зіменковський) навчання спеціалістів первинної ланки з питань інтегрованого ведення випадків неінфекційних захворювань. 

Робота сучасного комп’ютерного класу дозволяє здобувачам освіти здійснювати розрахунки в статистичних програмах та ознайомлюватися з електронним документообігом, який є необхідним у практичній роботі.

З  вересня 2020 року кафедра розміщується в корпусі за адресою Зелена, 12 поруч з іншими кафедрами санітарно-гігієнічного профілю та науково-дослідним інститутом епідеміології та гігієни. Користуючись нагодою, колектив кафедри висловлює глибоку та щиру подяку ректору Університету, академіку НАМН України, професорові Борису Зіменковському за створення комфортних умов праці. 

З нагоди ювілею вітаємо усіх працівників кафедри, зичимо міцного здоров’я та нових наукових здобутків!

Детальніше про становлення та розвиток кафедри, її сьогодення та наукові здобутки можна ознайомитися у найближчому номері газети ЛНМУ імені Данила Галицького «Alma Mater».

За інформацією кафедри соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua