Кафедра гістології, цитології та ембріології

Адреса

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 52
тел. (032) 2769373, 2368444

E-mail


Завідувач кафедри


Челпанова Ілона Владиславівна - к.мед.н., доцент

Перелік дисциплін

Кафедра викладає основи цитології та ембріології, загальну та спеціальну гістологію (мікроанатомію) людського організму для студентів медичного (II-III семестри) та стоматологічного (I-II семестри) факультетів.
Підготовка фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань
22 «Охорона здоров’я» здійснюється за спеціальностями
221 «Стоматологія» – стоматологічний факультет, І курс;
222 «Медицина» – медичний факультет, І та ІІ курс;
228 «Педіатрія» – медичний факультет, І та ІІ курс.
Дисципліна за вибором «Цитофізіологія» – медичний факультет, ІІ курс

Штат кафедри

Луцик Олександр Дмитрович - д.мед.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України; відзнака наукового товариства АГЕТ України "Золота медаль В.О. Беца"
Ященко Антоніна Михайлівна - д.мед.н., професор, відповідальна за наукову роботу
Білий Ростислав Олександрович - д.біол.н., професор
Єлісєєва Ольга Петрівна - д.біол.н., професор
Юзич Ольга Владиславівна - к.біол.н., доцент, завуч
Дудок Василь Васильович - к.мед.н., доцент
Смолькова Олена Віталіївна - к.мед.н., доцент
Джура Ольга Романівна - к.мед.н., доцент, відповідальна за виховну роботу
Панкевич Леся Володимирівна - к.мед.н., доцент
Ковалишин Василь Іванович - к.біол.н., ст.н.сп.
Амбарова Наталія Олександрівна - к.мед.н., доцент
Согомонян Єлізавета Анатоліївна - к.мед.н., доцент
Струс Христина Ігорівна - к.біол.н., доцент
Дудок Ольга Василівна - к.мед.н., асистент
Думич Тетяна Ігорівна - к.біол.н., асистент
Біла Галина Ігорівна - асистент
Боніщук Леся Володимирівна - старший лаборант
Ференц Микола Володимирович - старший лаборант“]