Сьогодні відбувся міжуніверситетський круглий стіл, під час якого в режимі онлайн-конференції керівники 17 медичних вузів України та 3 загальних університетів, де навчають медичним спеціальностям , обговорили нагальні питання статусу та діяльності клінічних кафедр навчальних закладів, що діють на базі лікарень. Ініціатором його проведення виступив Запорізький державний медичний університет.  Як відомо, з 1 квітня стартує Програма медичних гарантій – другий етап медичної реформи. Стосується він, передусім, спеціалізованих медичних закладів – стаціонарів лікарень, які є базами клінічних кафедр навчальних медичних закладів. Доступ до лікування хворих, відповідно до запропонованого порядку, отримають лише лікарі, зареєстровані в єдиній системі e-Heals. Таким чином, науково-педагогічні працівники клінічних кафедр, асистенти, аспіранти, інтерни не матимуть законної можливості ані консультувати чи лікувати хворих, ані навчатися у лікарняних умовах. За новим законодавством, у Національній службі здоров’я України можуть бути зареєстровані лише штатні працівники закладів охорони здоров’я. Що ж до професорсько-викладацького складу медичних університетів – законодавець про них «забув». Це ставить медичні навчальні заклади країни в умови, коли готувати лікарів потрібно без лікарні та пацієнтів. При тому, що вимоги до якості підготовки медичних кадрів постійно зростають. Крім того, незрозумілим є статус приміщень, які займають клінічні кафедри на лікарняних базах – чи повинна сплачуватися орендна плата за них та на яких підставах.

 Активну участь в обговоренні цих питань взяв ректор ЛНМУ ім. Данила Галицького, академік НАМН України, професор Борис Зіменковський, перший проректор з науково-педагогічної роботи, член-кореспондент НАМН України, професор Мечислав Гжегоцький, відповідальний за лікувально- профілактичну роботу, професор Олександр Зінчук, декан факультету післядипломної освіти , доцент Орест Січкоріз, керівник навчального відділу, доцент Ірина Солонинко. До круглого столу долучилися голова профспілкового комітету працівників ЛНМУ ім. Данила Галицького, професор Ігор Держко та голова УЛТ у Львові  Олег Дуда. Представники нашого університету висловили свої зауваження та побажання щодо проекту рекомендованих змін до законодавчих та регулюючих актів.

   За підсумками обговорення учасники круглого столу прийняли резолюцію, метою якої є термінове внесення змін у законодавчі акти та введення статусу клінічних кафедр у правове поле.

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua