Вчора, 25 листопада, в Києві в Комітеті з  Державних премій України в галузі науки і техніки відбулося підсумкове обговорення робіт, що цього року були подані на конкурс для здобуття високої відзнаки. Загалом було подано 32 роботи.  За результатами таємного голосування Комітет запропонував присудити 15 Державних премій України в галузі науки і техніки 2019 року, в тому числі 3 роботам, що становлять державну таємницю. Серед рекомендованих робіт в розділі  хіміко-біологічні та медичні науки «Високоселективні методи синтезу гетероциклічних сполук  для розробки компонентів функціональних матеріалів та створення нових лікарських засобів» –  спільна праця групи науковців, серед яких і доктор фармацевтичних наук, професор ЛНМУ ім. Данила Галицького Роман Лесик. За результатами такого обговорення Комітет приймає рішення щодо внесення Президентові України пропозицій про присудження Державних премій особам за відповідні роботи.

http://www.kdpu-nt.gov.ua/uk/content/vysokoselektyvni-metody-syntezu-geterocyklichnyh-spoluk-dlya-rozrobky-komponentiv

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua