19 лютого у Дзеркальній залі Львівської опери відбувся круглий стіл «Творчий спадок Ріхарда Ваґнера і Фрідріха Ніцше». Участь в ньому взяли  провідні науковці та мистецькі діячі Львова та інших регіонів України. Він став відлунням міжнародної наукової конференції «Музика і філософія: до 150-ліття знайомства Ваґнера і Ніцше», проведеної 7-8 листопада 2018 року кафедрою філософії та економіки ЛНМУ імені Данила Галицького, очолюваної професором Ігором Держком.

Ріхард Ваґнер і Фрідріх Ніцше – два генії ХІХ століття, які збурювали свідомість цілих поколінь, їх критикували і наслідували, ненавиділи і обожнювали. Для обидвох характерна критика існуючих того часу суспільних норм і упереджень, власне бачення світу і призначення Людини. В цьому надійною опорою слугувало близьке світобачення – замилування античністю і героїкою, захоплення ідеалом непересічної особистості, здатної змінювати світ і творити історію. Така, майже ірраціональна, жага досконалості вповні проявилася в музичній драмі Ваґнера і філософських концепціях Ніцше.

Творчість Ніцше і Ваґнера ніколи не була такою актуальною як у наш час, коли все активніше підіймається проблема буттєвості і призначення Людини ХХІ-го століття, переосмислюється сама її сутність. Знову переосмислюються цінності та образ досконалої особистості. Це саме та філософія, з якою зустрічається кожен із нас в моменти вибору і віднайдення власного місця у цьому світі. І це саме той контекст, у якому студент-медик може осягнути людину не лише як своєрідний біологічний механізм, а нерозривну і глибинну єдність біологічного, психічного і духовного та значення мистецтва для її життя та розвитку.

Зазначений глибокий зміст творчості Р. Ваґнера і Ф. Ніцше є особливо актуальним для сьогодення Української держави, оскільки зосереджує увагу на проблематиці становлення Людини, здатної приймати виклики і змінювати суспільство. А теза Ніцше щодо мислення, мистецько-естетичних і освітньо-виховних принципів як основ культурної політики особливо важлива з позиції вибудовування засадничих важелів ствердження міцної Держави, в якій Людина є не лише творцем законів, але й цінностей. Відтак обговорення за Круглим Столом творчого спадку Р. Ваґнера і Ф. Ніцше стало не лише спробою глибшого пізнання й переоцінки творчого спадку цих геніїв з позицій сьогодення, але й спробою визначення пріоритетних напрямних розвитку українського суспільства на шляху ствердження нашої держави.

На завершення Круглого Столу прозвучав чудовий концерт із творів Ф.Ніцше, Р.Ваґнера та В.Камінського, виконаний викладачами та студентами ЛНМА ім. М. Лисенка.

Ростислав Процюк, старший викладач кафедри філософії та економіки

Відділ комунікації та промоції

press@meduniv.lviv.ua