Враховуючи численні запити від вступників та вектори розвитку нашої країни, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького відкрив нову конкурсну пропозицію з англійською мовою навчання для вітчизняних вступників. Набір проводиться на нову небюджетну конкурсну пропозицію з назвою «222 Медицина з англійською мовою навчання». Для того, щоб опанувати медицину англійською мовою, передбачено 100 місць. Навчання здійснюватиметься за кошти фізичних або юридичних осіб, вартість першого року навчання – 50 000 грн. 

Такий вид навчання дозволить нашим вступникам оволодіти англійською мовою професійного спрямування на високому рівні, легше освоювати протоколи діагностики та лікування розвинених країн, у майбутньому успішно скласти єдиний державний кваліфікаційний іспит.

За інформацією Приймальної комісії

Відділ комунікації і промоції 

press@meduniv.lviv.ua