Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки на останньому засіданні 6 листопада визначив, роботи яких молодих вчених пропонуватиме до присудження премії Президента України. За результатами таємного голосування президія Комітету пропонує присудити 40 премій Президента України для молодих вчених 2020 року. Серед відібраних – робота “Спрямований синтез похідних тіазолідину з поліфармакологічними властивостями як потенційних лікарських засобів”, авторами якої є Анна КРИЩИШИН-ДИЛЕВИЧ – кандидат фармацевтичних наук, доцент Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та Андрій ЛОЗИНСЬКИЙ – кандидат фармацевтичних наук, доцент Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Робота представлена в розділі ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького. Вітаємо наших молодих науковців!

http://www.kdpu-nt.gov.ua/uk/content/spryamovanyy-syntez-pohidnyh-tiazolidynu-z-polifarmakologichnymy-vlastyvostyamy-yak?fbclid=IwAR2Fp9jSJb2a21zXZcB8yKLf1Y4Hy5ZjQ0mQHndAWoAn3ineQXnBqhLwmcs

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua