На кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького відбулася заключна атестація лікарів-інтернів (вступу 2021 року). 

Атестація проходила в два етапи та полягала у визначенні рівня оволодіння практичними навичками та оцінці теоретичних знань.

Під час першого етапу практичні навички приймали доценти кафедри Ігор Козловський, Надія Марченко, Вячеслав Корнієнко, Марта Гроховська, Ірина Охабська, асистент Оксана Лаба.

Для оцінки практичних навичок та хірургічної техніки (зокрема етапи операцій, відновлення цілісності пологових шляхів, допомога при післяпологових маткових кровотечах) використовували симуляційне приладдя, акушерські фантоми, муляжі з набором маток різної величини, шийок матки з різною патологією, молочних залоз з можливістю виявлення патологічних змін, фантомів для введення та видалення ВМК, муляжі тазів, ляльки, акушерсько-гінекологічний інструментарій, муляжі родового процесу. Наявність муляжів дала можливість визначити рівень оволодіння інтернами технікою найбільш поширених акушерських та гінекологічних маніпуляцій.

Під час другого етапу рівень знань інтернів оцінювала атестаційна комісія, до якої увійшли завідувачка кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПДО, професор Віра Пирогова (голова комісії) та члени комісії: проректор з питань післядипломної освіти, доцент Орест Січкоріз, доценти кафедри Ігор Козловський, Анжела Місюра (позаштатний спеціаліст ДОЗ ЛОДА) та Надія Марченко.

Копітка робота викладачів кафедри та кураторів інтернів на базах стажування відобразилась у впевнених вирішеннях інтернами запропонованих клінічних ситуацій, здатності нетрадиційно клінічно мислити.

Лікарі-інтерни продемонстрували відмінну та добру теоретичну підготовку. Вони показали, що чітко орієнтуються у питаннях анатомії і фізіології жіночого організму, особливостях перебігу та ведення фізіологічної вагітності, пологів та післяпологового періоду, фантомному курсі, клініці та діагностиці гінекологічних захворювань, принципах грудного вигодовування немовлят та планування сім’ї, у питаннях надання невідкладної допомоги при екстремальних станах в акушерстві та гінекології, а також добре обізнані у питаннях гормональної терапії, контрацепції, антибіотикотерапії і профілактиці.

За інформацією кафедри акушерства, гінекології та перинатології ФПДО

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua