13 червня на кафедрі епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького відбулися захисти науково-практичних робіт лікарів-інтернів за фахом «Епідеміологія» як етап державної атестації на здобуття звання лікаря-спеціаліста.

Теми науково-практичних робіт лікарів-інтернів стосувалися актуальних на сучасному етапі в Україні питань захисту населення від біологічних загроз. Лікарі-інтерни провели ретроспективний епідеміологічний аналіз захворюваності за 2019-2023 рр. на територіях відповідальності. Були представлені роботи з вивчення епідемічної ситуації та встановлення закономірностей епідемічного процесу щодо вітряної віспи, інфекційного мононуклеозу, скарлатини, кору, лептоспірозу та хвороби Лайма на різних територіях Львівської та Івано-Франківської областей.

Лікарі-інтерни показали глибоке розуміння проблематики, вміння здійснювати статистичне оброблення бази даних захворюваності населення, аналізувати та оцінювати епідемічну ситуацію щодо певної нозології. Вони виявили хороші знання, як формувати робочі гіпотези щодо чинників ризику в конкретній ситуації, а також надавати практичні рекомендації щодо покращення епідемічного стану населення і території відповідальності.

Майбутні лікарі продемонстрували розуміння актуальних проблем сучасної епідеміології, належну практичну підготовку, навички роботи із літературними джерелами і отримали досвід публічного представлення аналітичного матеріалу.

За інформацією кафедри епідеміології

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua