[]Кафедра мікробіології у співпраці з НДІ епідеміології та гігієни в межах навчально-тематичного плану дисципліни “Мікробіологія, вірусологія та імунологія” та курсу за вибором «Сучасні проблеми вірусології» провела низку науково-пізнавальних заходів для студентів другого і третього курсів медичного факультету. Студенти багато дізналися про відомого винахідника вакцини від висипного тифу професора Рудольфа Вайгля, переглянули науково-популярний фільм про його шлях до відкриття, відвідали музей видатного епідеміолога, доктора медичних наук Генріха Мосінга. Відповідно до  програми курсу прослухали лекцію професора Бориса Кузьмінова «Етиологія, патогенез діагностика і профілактика коронавірусної інфекції Сovid-19», а також мали можливість детально ознайомитися з роботою молекулярно-генетичної, вірусологічної та бактеріологічної лабораторій Наукового-дослідного інституту епідеміології та гігієни. 

Особливе зацікавлення і продуктивну наукову дискусію серед викладачів і студентів, викликали аргументи професора Бориса Кузьмінова стосовно чітких прогнозів (заснованих на результатах роботи Лікувально-діагностичного центру НДІ) сезонного поширення коронавірусу SRS-Cov-2, ефективності вакцин для профілактики коронавірусної хвороби Сovid-19 та тривалості постінфекційного та поствакцинального імунітету.

Окрім того кафедра та студенти, які займаються науковими дослідженнями на ній, активно долучилися до участі у Загальноуніверситетській науковій студентській конференції. Молоді науковці презентували роботи у вигляді усних доповідей, ілюстрованих цікавими мультимедійними презентаціями. Деякі роботи було представлено у вигляді стендових доповідей. Тривали продуктивні дискусії, обговорювалися ідеї подальших  наукових досліджень та перспективи їх втілення. Слід відзначити, що секційне засідання відбувалась під час довготривалої повітряної тривоги в укритті Науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни, де було забезпечено всі необхідні технічно-виробничі   умови.

За інформацією кафедри мікробіології

Відділ комунікації і промоції

press@medniv.lviv.

[]