Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», постанови Головного державного санітарного лікаря №50 від 22.08.2020 р. «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», наказу МОН України від 16.03.2020 р. № 406  «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», листа Міністерства освіти і науки України від 31.08.2020 №1/9-493 «Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році», наказів ректора університету від 18.08.2020 №2134-з «Про організацію освітнього процесу в осінньому семестрі 2020-2021 н.р.» та від 04.09.2020 №2436-з «Про затвердження алгоритму дій у разі надзвичайної ситуації, пов’язаної з реєстрацією випадків захворювання на ГРЗ та коронавірусну хворобу (COVID-19) серед персоналу та здобувачів освіти», висновків «Штабу по забезпеченню контролю захворюваності на інфекційні хвороби співробітників та здобувачів освіти» про зростання інтенсивності епідеміологічного процесу COVID-19 серед студентів та викладачів університету, збільшення кількості здобувачів, інфікованих SARS-CoV-2 (за результатами ПЛР) та госпіталізованих з клінічними ознаками COVID-19, контактних осіб, значною кількістю груп студентів різних курсів і факультетів, які перебувають на самоізоляції за медичними показаннями в ізоляторах гуртожитків та у карантинній зоні; відповідно до рішення Вченої ради Університету від 30.09.2020 (протокол №5-ВР) та з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19  у ЛНМУ імені Данила Галицького ректор Університету, академік НАМН України, професор Борис Зіменковський підписав наказ від 1.10.2020 № 2821-з «Про організацію освітнього процесу із застосуванням дистанційних технологій навчання».

Наказом передбачено низку заходів. 

Деканам медичних №1, №2, стоматологічного, фармацевтичного факультетів та факультету іноземних студентів забезпечити організацію освітнього процесу для студентів 1-6 курсів за допомогою технологій дистанційного навчання у період з 05.10.2020 по 31.10.2020.

Проректору з наукової роботи, декану факультету післядипломної освіти організацію підготовки здобувачів освіти в аспірантурі, в інтернатурі  та слухачів курсів підвищення кваліфікації залишити без змін.

Завідувачам кафедр забезпечити:

  • реалізацію програм навчальних дисциплін відповідно до затвердженого розкладу занять з використанням технологій дистанційного навчання та відеоконтенту в системі misa (відповідно до вимог та інструкцій відділу інформаційних технологій);
  • можливість індивідуальних консультацій офлайн для здобувачів вищої освіти (відповідно до графіка);
  • відпрацювання пропущених занять проводити дистанційно.

Керівнику відділу інформаційних технологій забезпечити технологічний супровід, надійний доступ до Інтернету, необхідне програмне забезпечення.

Голові штабу з контролю захворюваності на інфекційні хвороби інформувати МОЗ України про епідемічну ситуацію в ЛНМУ імені Данила Галицького. 

За інформацією канцелярії

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua