Починаючи з жовтня 2020 році в Україні в цілому і у Львівській області, зокрема, невпинно зростає кількість хворих на коронавірусну хворобу (COVID-19). Не може не турбувати зростання кількості захворілих на коронавірусну хворобу здобувачів освіти та працівників університету. З початку навчального року станом на 13 жовтня 2020 року інфікованими SARS CoV-2 (або хворими на COVID-19) є 80 здобувача освіти і 24 працівників університету. Виявлено, що завідувачі кафедр не завжди інформують деканати і штаб по забезпеченню контролю захворюваності на інфекційні хвороби про нові випадки хвороби і не вводять даних про інфікованих SARS CoV-2 і хворих на ГРЗ у Google-форму, яка затверджена наказом ректора від 04.09.2020 року № 2436-3. У таких випадках керівництво університету довідується про хворих на COVID-19 працівників із листів Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України, що неприпустимо.

Після впровадження освітнього процесу для студентів за допомогою технологій дистанційного навчання особливим завданням науково-педагогічних працівників кафедр та інших працівників підрозділів має стати посилення профілактичних І протиепідемічних заходів у гуртожитках, на кафедрах і в інших підрозділах університету, вчасне виявлення та ізоляція хворих на коронавірусну хворобу, інші ГРЗ, а також контактних осіб. Це особливо важливо в період сезонного зростання захворюваності на грип та ГРЗ.

Відповідно до наказу МОН України від 16.03.2020 р. № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», постанови Головного державного санітарного лікаря № 50 від 22.08.2020 р. «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», наказу ректора університету від 04.09.2020 р. № 2436-з «Про затвердження алгоритму дій у разі надзвичайної ситуації, пов’язаної з реєстрацією випадків захворювання на ГРЗ та коронавірусну хворобу (COVID-19) серед персоналу та здобувачів освіти» ректор Університету, академік НАМН України, професор Борис Зіменковський підписав наказ від 16.10.2020 № 3049-з «Про посилення протиепідемічних заходів щодо коронавірусної хвороби (COVID-19) серед здобувачів освіти та викладачів ЛНМУ імені Данила Галицького».

Наказом передбачено низку заходів. 

Деканам факультетів, кураторам гуртожитків з числа науково-педагогічних працівників кафедр, завідувачам гуртожитків:

  • посилити контроль за дотриманням профілактичних і протиепідемічних заходів у гуртожитках;
  • контролювати систематичне проведення термометрії безконтактним способом;
  • не допускати перебування студентів і персоналу гуртожитків у місцях загального користування без масок. У випадку виявлення здобувачів освіти, які систематично і грубо порушують протиепідемічний режим, ставити питання про можливість подальшого проживання таких здобувачів освіти у гуртожитку;
  • посилити дезрежим у приміщеннях гуртожитків з використанням дозволених деззасобів та режим провітрювання приміщень;
  • вчасно виявляти студентів з ознаками респіраторних хвороб, а також контактних осіб, допомагати їм у комунікації з сімейним лікарем або лікарем студентського здоровпункту, організувати дослідження в ПЛР, забезпечити їх проживання в ізоляторах гуртожитків, а при необхідності – у карантинній зоні (гуртожиток № 8) відповідно до «Алгоритму дій у разі надзвичайної ситуації, пов’язаної з реєстрацією випадків захворювання на ГРЗ та коронавірусну хворобу (COVID-19) серед персоналу та здобувачів освіти»;
  • деканам факультетів систематично контролювати вчасне введення даних про здобувачів освіти, які інфіковані SARS CoV-2, або мають ознаки ГРЗ в затверджену наказом ректора від 04.09.2020 року № 2436-з Google-форму.

Завідувачам кафедр, керівникам підрозділів:

  • вчасно інформувати деканати та штаб по забезпеченню контролю захворюваності на інфекційні хвороби про випадки інфікування та захворювання на COVID-19 та інші ГРЗ серед працівників кафедр та інших підрозділів Університету;
  • скеровувати в деканати списки осіб із числа працівників кафедр і інших підрозділів, які мали контакт з інфікованими SARS CoV-2 за даними ПЛР. Контактних осіб встановлювати за критеріями, рекомендованими МОЗ України (особа, яка мала прямий фізичний контакт з ймовірним або підтвердженим випадком COVID-19; особа, яка контактувала з хворим на COVID-19 на відстані до одного метру протягом 15 хвилин і більше та не використовувала засобів індивідуального захисту або з підозрою щодо неправильного їх використання). Спільно з деканатами вирішувати питання про переведення контактних осіб на дистанційну (віддалену) форму роботи. У випадку труднощів у визначенні контактних осіб консультуватися з епідеміологом штабу по забезпеченню контролю захворюваності на інфекційні хвороби по e-mail medwork_dept@meduniv.lviv.ua;
  • особисто контролювати вчасне введення даних про працівників кафедр та підрозділів Університету, які інфіковані SARS CoV-2 або мають ознаки ГРЗ, у Google-форму (https://forms.gle/Vxw7n6pfYZYj2aRR6).
  • проводити роз’яснювальну роботу в колективах щодо важливості проведення щеплень проти грипу в період сезонного зростання захворюваності на грип і ГРВІ.

З 20 жовтня 2020 року на період карантину перевести працівників Університету, які відносяться до вікової категорії 60 років і більше, а також осіб, які мають хронічні захворювання, такі як цукровий діабет, серцево-судинні хвороби, онкозахворювання, а також вагітних на дистанційну (віддалену) форму роботи, не залучаючи їх до роботи в Університеті за відсутності гострої потреби.

Контроль за виконанням даного наказу покладено на відповідального за лікувально-профілактичну роботу проф. Олександра Зінчука.

За інформацією канцелярії

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua