Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 104 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» та рішення Вченої ради Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького від 17.02.2021 (протокол №1-ВР) ректор Університету, академік НАМН України, професор Борис Зіменковський видав наказ № 1393-з (pdf) «Про продовження періоду дистанційного навчання». 

Документом передбачено:

  • Продовжити до кінця весняного семестру 2020-2021 н. р. реалізацію освітніх програм із використанням технологій дистанційного навчання у синхронному режимі для студентів усіх спеціальностей та років навчання, відповідно до Положення про використання технологій дистанційного навчання у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького.
  • Завідувачам кафедр продовжити реалізацію освітніх програм, підготовку та проведення екзаменаційної сесії, атестаційних випускних іспитів із використанням технологій дистанційного навчання, відповідно до наказів ректора від 15.03.2021 № 931-з «Про підготовку і проведення літньої екзаменаційної сесії в умовах карантину» та від 05.03.2021 № 867-з «Про проведення атестації випускників 2021 р. в умовах карантину».
  • Єдиний державний кваліфікаційний іспит та ліцензійні інтегровані іспити «КРОК» проводити у приміщеннях Університету з дотриманням усіх необхідних протиепідемічних обмежень.
  • Деканам факультетів, факультетським радам з якості освіти, профільним методичним комісіям, завідувачам кафедр забезпечити проведення моніторингу і контролю якості дистанційного навчання з усіх навчальних дисциплін.

Деканам систематично, до 30 числа кожного місяця, представляти першому проректору з науково-педагогічної роботи звіт про результати моніторингу дистанційного навчання.

За інформацією канцелярії

Відділ комунікації і промоції 

press@meduniv.lviv.ua