17 вересня, в межах Львівського книжкового ярмарку «Форум видавців» у науково- інформаційному центрі НДІ епідеміології та гігієни ЛНМУ імені Данила Галицького відбулися презентації книг Б. Кузьмінов, В. Смольницька “Генріх Мосінг – погляд крізь призму часу” та Б. Кузьмінов «Нариси з епідеміології. Досвід, досягнення, перспективи». 

У книзі про Генріха Мосінга автори висвітлюють багатогранну діяльність видатного епідеміолога, клініциста та науковця. Досліджується 100 – річна історія створення та розвитку лабораторії висипного епідемічного тифу, яка була заснована Рудольфом Вайглем у 1921 році та реорганізована у 1939 році у Львівський санітарно- бактеріологічний інститут.  

Під час презентації директор НДІ епідеміології та гігієни, професор  Борис Кузьмінов зазначив, що джерелом для вивчення діяльності професора Рудольфа Вайгля та доктора Генріха Мосінга є опубліковані та збережені наукові праці, які мають виняткове значення.

Після презентації книги присутні поділилися спогадами про вченого і висловили подяку авторам за пошукову науково- дослідницьку роботу та збереження пам’яті про видатних науковців – Рудольфа Вайгля та його учня  Генріха Мосінга для майбутніх поколінь. 

Інша книга професора Бориса Кузьмінова «Нариси з епідеміології. Досвід, досягнення, перспективи» висвітлює широке коло питань щодо історії Науково- дослідного інституту епідеміології та гігієни ЛНМУ імені Данила Галицького, основних напрямів дослідницької діяльності та наукових здобутків. У передмові до книги І. Трахтенберг, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України, професор, доктор медичних наук, Почесний доктор ЛНМУ імені Данила Галицького дав високу оцінку книзі і висловив сподівання на її позитивне сприйняття українською та зарубіжною медичною спільнотою. 

Під час презентації видань відзначалося, що популяризація наукового доробку вчених  сприятиме підвищенню престижу наукової праці та іміджу Університету загалом.

У заході взяли участь запрошені гості та учасники 28 Форуму видавців у Львові. 

За інформацією НДІ епідеміології та гігієни ЛНМУ імені Данила Галицького

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua