Нещодавно вийшов друком підручник для студентів фармацевтичного факультету вищих медичних навчальних закладів «Анатомія людини» (видавництво: Нова книга, Вінниця, 2021 р., 400 с.).

Автори підручника – викладацький склад кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького під редакцією завідувачки кафедри, професорки Лесі Матешук-Вацеби

Підручник «Анатомія людини» укладено для вищих медичних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації для спеціальності 226 «Фармація» у відповідності з освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) та освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців. 

Видання структуроване у відповідності з вимогами «Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін» МОЗ України. 

Підручник складається із передмови, 21 розділу, списку рекомендованої літератури та предметного покажчика латинських термінів. Опис кожного розділу ґрунтується на вивченні студентами медичної біології, біофізики, латинської мови та інтегрується з цими дисциплінами, закладає основи для вивчення студентами клінічних дисциплін, сприяє формуванню умінь застосувати знання з анатомії людини в процесі подальшого вивчення медицини та фармації, а також у майбутній діяльності.

На початку кожного розділу подано відповідний лекційний матеріал, що є базою для розуміння та засвоєння матеріалу практичних занять. Теми лекційного курсу, представлені у підручнику, розкривають проблемні питання відповідних розділів анатомії людини. З допомогою підручника студенти матимуть змогу підготуватися до практичних занять та пізнати будову органів, систем органів людини, оцінювання вікових, статевих та індивідуальних особливостей органів людини. У кінці опису матеріалу кожного практичного заняття наведено контрольні запитання, тестові завдання і ситуаційні задачі для самостійного опрацювання студентами відповідних тем, які не висвітлюються на лекціях і не входять до структури практичного заняття. 

Навчальний матеріал ілюстрований яскравими кольоровими рисунками та професійними фото до кожної теми, що сприяє кращому розумінню та засвоєнню інформації. Теоретичні викладки  подано доступно, у зручній для читання та сприйняття формі, що значно полегшує вивчення анатомії людини. 

Слід зазначити, що увесь тираж підручника було замовлено закладами вищої медичної освіти України ще до виходу книги з друку. 

За інформацією кафедри нормальної анатомії

Відділ комунікації і промоції 

press@meduniv.lviv.ua