Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 19 березня 2020 р. оголосив конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Університету: 

 

Завідувачів  кафедр:

(вимоги до претендентів: доктор або кандидат медичних наук, професор або доцент, стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років)

  • Анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО – 1,0
  • Внутрішньої медицини №2 – 1,0
  • Гістології, цитології та ембріології – 1,0
  • Хірургії №2 – 1,0

 

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсі: 

  • клопотання кафедр;
  • заява про участь у конкурсі, написана власноруч; 
  • список наукових праць;
  • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи). 

Термін подання документів – один місяць від дня оголошення конкурсу. 

 

Документи надсилати на адресу: 

79010, вул. Пекарська, 69 

Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького, канцелярія 

тел. (032) 275-76-32 

 

За інформацією відділу кадрів ЛНМУ імені Данила Галицького

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua