Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Університету:

 • Декана фармацевтичного факультету – 1,0

Завідувачів кафедр:

 • Гігієни та профілактичної токсикології – 1,0
 • Соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я – 1,0
 • Ортопедичної стоматології – 1,0
 • Педіатрії і неонатології ФПДО – 1,0
 • Клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації – 1,0

Професора кафедри:

 • Хірургії та ендоскопії  ФПДО – 1,0

Доцентів кафедр:

 • Педіатрії №2 – 2,0
 • Медичного права ФПДО – 1,0; 0,25
 • Ортопедичної стоматології – 0,75
 • Біологічної хімії – 1,0
 • Ендокринології – 2,0
 • Стоматології дитячого віку – 1,0
 • Акушерства і гінекології – 1,0
 • Нормальної фізіології – 1,0
 • Дитячих інфекційних хвороб – 1,0
 • Патологічної фізіології – 1,0
 • Технології ліків і біофармації – 1,0

Старшого викладача кафедри:

 • Оперативної хірургії з топографічною анатомією – 0,75

Асистентів кафедр:

 • Фтизіатрії і пульмонології – 0,25
 • Ортодонтії – 0,5
 • Терапевтичної стоматології – 0,25

Викладача кафедри:

 • Латинської та іноземних мов – 0,75

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсі:

 • клопотання кафедр;
 • заява про участь у конкурсі, написана власноруч;
 • список наукових праць;
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи).

Термін подання документів – один місяць від дня опублікування оголошення.

 

Документи надсилати за адресою:

79010, вул. Пекарська, 69

Львівський національний медичний

університет імені Данила Галицького, канцелярія

тел. (032) 275-76-32

За інформацією відділу кадрів ЛНМУ імені Данила Галицького

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua