Кафедра українознавства Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького   готує до друку  ІІІ –тій випуск  наукового  збірника, присвяченого  вшануванню жертв тоталітаризму та звертається до всіх охочих долучитися до збору матеріалів.  

Планується 27 листопада за круглим столом обговорити матеріали збірника.   

Свої дослідження  просять надсилати до 15 листопада 2019 р. на електронну пошту :  natalia.hirna@ukr.net

Матеріали обсягом  3 – 7 сторінок мають бути підготовані в електронному варіанті у текстовому редакторі WORD, шрифт Times  New Roman, кегль 14, інтервал 1,5, усі поля – 2 см

                               ПОРЯДОК ВИКЛАДУ МАТЕРІАЛУ

  1. Ім’я та прізвище автора (авторів) з вказаним науковим ступенем, посадою і місцем роботи   – вгорі праворуч жирним курсивом
  2. Назва роботи – по центру великими літерами, жирний шрифт
  3. Виклад основного матеріалу
  4. Література – великими літерами, жирний шрифт

Публікація безкоштовна. Кожен автор отримає один примірник збірника.    

Кафедра українознавства

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua