Нещодавно Академія наук вищої освіти України –  одна з найпотужніших громадських організацій у галузі освіти і науки – провела конкурс «Краще видання року» на найкращу монографію, навчальний посібник, підручник, художню літературу і наукові праці, які отримали визнання серед наукової та освітянської спільноти (роки видання – з 2016 по 2018 рр. включно).

Зазначений конкурс проводиться щорічно з метою підтримки освітян та науковців, а також найталановитіших молодих учених України.

Результати конкурсу були оголошені  22 грудня 2018 року на Звітній річній конференції Всеукраїнської громадської організації «Академія наук вищої освіти України», що  відбулася  на базі Національної академії внутрішніх справ у Києві. Нагороди вручив Президент АНВО України академік С.І. Табачніков.

Цього року у номінації «Підручник» дипломом лауреата ІІІ премії  конкурсу «Краще видання року» нагороджений підручник «Нейрохірургія» (для студентів медичних ВНЗ, 2016 року, видання друге).

Автори підручника – працівники Львівського національного університету імені Данила Галицького: проф. Шевага В.М., доц. Нетлюх А.М., проф. Паєнок А.В., проф. Задорожна Б.В.  

У підручнику «Нейрохірургія» висвітлено основи діагностики та лікування травм та захворювань нервової системи. Підручник складається із передмови, 13 розділів, містить зміст, предметний показчик, і викладений на 256 сторінках. Наведені нові методи діагностики, подано ілюстративний матеріал більш ніж із 100 рентгенограм, комп’ютерних та магнітно-резонансних томограм, інтраопераційних фотографій. Поданий матеріал систематизовано у таблицях.

Підручник призначений для студентів медичних, стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, складений у відповідності до навчальної програми з дисципліни «Нейрохірургія». Дане видання є другим, доповненим. Перше видання підручника (2009) було затверджено МОіН України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації (лист №1/11-10152 від 9.12.2009 року).

Підручник успішно використовується в навчальному процесі, отримав схвальні відгуки студентів, лікарів, які вважають його зручним в роботі.

ЩИРО ВІТАЄМО НАШИХ КОЛЕГ З ВИСОКИМ НАУКОВИМ ДОСЯГНЕННЯМ!

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua