На адресу Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького надійшов лист першого заступника Міністра освіти і науки України Андрія Вітренка «Про застосування державної мови». У листі йдеться про таке.

«На виконання резолюції Прем’єр-міністра України від 28 липня 2022 року № 19242/1/1-22 до листа Уповноваженого із захисту державної мови від 25 липня 2022 року № 1920/02, Міністерство освіти і науки України надсилає рекомендації Уповноваженого із захисту державної мови щодо норм Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (pdf) та Кодексу України про адміністративні правопорушення, які стосуються обов’язкового застосування державної мови у діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності для інформування посадових і службових осіб про відповідні норми законодавства стосовно державної мови, прийняття додаткових дієвих заходів для посилення контролю за виконанням Закону.

Інформуємо, що пунктом 13.9 рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» за № 1-р/2021 від 14 липня 2021 року визначено наступне:

«Виходячи з об’єктивного стану, в якому натепер перебуває Україна у зв’язку з військовою агресією з боку російської федерації й використанням нею «мовного питання» як одного з інструментів своєї геополітичної експансії, Конституційний Суд України наголошує, що загроза українській мові рівносильно є загрозою національній безпеці України».

Враховуючи, що відповідно до статті 49 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (далі – Закон) до завдань Уповноваженого із захисту державної мови належить захист української мови як державної та захист права громадян України на отримання державною мовою інформації та послуг у сферах суспільного життя на всій території України й усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою, Міністерство звертає увагу на виконання норм Закону».

На виконання зазначених документів адміністрація Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького просить

  • звернути увагу на виконання Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» 
  • врахувати, що навчальна, навчально-методична література (підручники, посібники, методичні рекомендації, методичні вказівки, атласи і т. ін.)  мають бути державною мовою 
  • провести бесіди з науково-педагогічними працівниками про недоцільність надання рекомендацій студентам користуватися російськомовною літературою.

За інформацією проректора з науково-педагогічної роботи, проф. Анатолія Магльованого

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua