наказ

Відповідно до Законів України: Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 07.11.2022 № 757/2022, «Про освіту» (із змінами 2022 р.), постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 № 711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні», рекомендацій Міністерства освіти i науки України, а також Плану заходів щодо підготовки та організації проведення 2022/2023 н.р. у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького (схвалено Вченою радою університету 22.06.2022 №3-ВР), ректор Університету, академік НАМН України, професор Борис Зіменковський підписав наказ № 4265-з (pdf) «Про організацію освітнього процесу у весняному семестрі 2022-2023 н.р.» 

Документом передбачено:

Розпочати весняний семестр 2022-2023 н.р. відповідно до затвердженого графіка освітнього процесу та розкладів занять. 

  • Організувати освітній процес у змішаному форматі: 
  • лекційні заняття проводить онлайн; 
  • практичні заняття (семінари) проводити аудиторно. У разі погіршення безпекової ситуації передбачити можливість переходу на дистанційне навчання. 

Заняття проводитимуться у приміщеннях Університету та клінічних баз кафедр з дотриманням вимог безпекової ситуації та протиепідемічних заходів. 

Навчання іноземних студентів проводитимуться у змішаній формі (офлайн a6o онлайн) залежно від можливості ïx прибуття на навчання в Україну. 

Завідувачам кафедр доручено: 

  • забезпечити безумовне переривання навчальних занять, що здійснюються в аудиторному режимі, у разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших відповідних сигналів оповіщення. Учасники освітнього процесу повинні організовано під керівництвом викладача, який проводить заняття, пройти в укриття i перебувати в них до скасування сигналу; 
  • передбачити можливості онлайн навчання для іноземних громадян та окремих категорій вітчизняних здобувачів вищої освіти. які в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації a6o надзвичайного стану в окремих місцевостях, оголошених у встановленому порядку (особливий період) були вимушені змінити місце проживання (перебування); 
  • до 10.01.2023 представити у навчальний відділ затверджені в установленому порядку розклади занять та навчально-методичну документацію кафедри на весняний семестр 2022-2023 н.р.; оприлюднити на веб сторінці кафедри програми навчальних дисциплін, силабуси, критерії оцінювання i необхідні навчально-методичні та інформаційні матеріали. 

Деканам факультетів необхідно: 

  • інформувати студентів та науково-педагогічні колективи про вимоги цього наказу; 
  • провести перевірку готовності кафедр до навчання у весняному семестрі. Довідку про готовність кафедр та факультету подати першому проректору з науково-педагогічної роботи до 20.01.2023. 

Проректору з лікувальної роботи проф. О. Зінчуку доручено:

  • забезпечити моніторинг готовності клінічних баз кафедр до навчання студентів у весняному семестрі 2022/2023 н.р. 
  • продовжити діяльність з організації протиепідемічних заходів у підрозділах Університету в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). 

Директору Навчального імітаційного центру необхідно забезпечити можливість максимального використання потужності центру для практичної підготовки студентів. 

Керівнику відділу інформаційних технологій слід забезпечити технологічний супровід змішаного навчання, надійний доступ до Інтернету, необхідне програмне забезпечення.

За інформацією канцелярії

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua