27 квітня в Харкові на базі Національного фармацевтичного університету відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Фармація, промислова фармація» в межах дистанційної          I Всеукраїнської науково-практичної конференції «Youth Pharmacy Science». На другий тур конкурсу було подано 10 студентських наукових робіт з 6 державних закладів вищої освіти. За результатами оцінювання 2-ге місце посіла Аліна Філатова – студентка третього курсу фармацевтичного факультету Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького. Тема її наукової роботи: «Синтез 2,3-дизаміщених 4-тіазолідинонів як потенційних противірусних агентів». Науковий керівник: д. фарм. н., проф. Лесик Р.Б. завідувач кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії.  

Студентка  блискуче виступила з науковою доповіддю, в якій представила розроблені нею ефективні методи синтезу нових 2,3-дизаміщених похідних 4-тіазолідинону, а також результати молекулярного докінгу синтезованих молекул, що свідчать про їх можливий афінітет до основних ферментів коронавірусів та потенційну фармакологічну багатовекторність даного класу сполук. Крім того, у роботі Аліни Філатової розраховано потенційні параметри лікоподібності, які вказують на задовільні фізико-хімічні та біохімічні показники одержаних нею нових похідних.

За інформацією кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua