Цьогорічна підсумкова атестація студентів ЛНМУ ім. Данила Галицького відбувається в умовах карантину, а відтак кардинально змінився формат її проведення. Насамперед, весь процес відбувається в дистанційному режимі. Регламент іспиту передбачає спершу проведення брифінгу у режимі відеоконференції для студентів екзаменаційних груп, під час якого їх знайомлять із правилами та форматом проведення підсумкової атестації. Кожному екзаменованому  надається індивідуальний ідентифікаційний номер та маршрутний лист. Відтак студентам належить під час іспиту виконати завдання на 12 предметних станціях, відповідно до маршрутного листа. Кожна станція передбачає виконання кейсу з певної дисципліни – педіатрії, хірургії, терапії, акушерства та гінекології, сангігієни та ін. Тривалість проходження станції – 10 хв. Результати оцінювання роботи студента  екзаменатор вносить в контрольний лист, де зазначено лише індивідуальний ідентифікаційний номер студента  та бали за виконане завдання. Згодом ці чек-листи надходять в секретаріат екзаменаційної комісії, де відбувається підрахунок балів та узагальнення результатів іспиту.  По завершенню іспиту відбувається засідання екзаменаційної комісії, яка затвердує результати атестації та повідомляє їх студентам. У випадку незгоди студента з результатом оцінювання екзаменаційна комісія переглядає відеозапис та приймає остаточне рішення. 

Першими нову форму оцінювання відчули та оцінили іноземні студенти Університету. На зв’язок вони виходили як із з-за кордону, так і з гуртожитку, де залишились на час карантину. Як зауважив декан факультету іноземних студентів доцент Євген Варивода, до проведення іспиту всі поставилися дуже відповідально: методичні комісії університету розробили тимчасові положення про організацію і порядок проведення та оцінювання ОСКІ в умовах карантину з використанням сучасних інформаційних технологій, відділом інформаційних технологій було підготовлено програмно-апаратне забезпечення станцій, розроблено і відпрацьовано разом із екзаменаторами алгоритм їхніх дій під час екзамену, надано технічні рекомендації для студентів, забезпечено якісний інтернет зв’язок та швидкий технічний супровід. До речі, для студентів, які мають обмежені можливості доступу до інтернету, створено робочі місця для складання атестації в бібліотеці Університету. У наступні тижні свої знання та практичні навички в онлайн режимі виявлятимуть українські студенти з усіх факультетів.

Загалом цього року підсумкову атестацію онлайн складатимуть 962 студенти випускних курсів ЛНМУ ім. Данила Галицького, з них 148 – іноземні. 

За інформацією навчального відділу та факультету іноземних студентів

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua