Чергове продовження карантину до 24 квітня та продовження терміну дистанційного навчання суттєво позначиться на порядку підготовки до атестації та здачі кваліфікаційних іспитів. Це потребує високої самодисципліни з боку студентів та викладачів, а також постійного контролю процесу дистанційного навчання. З цією метою ректор Університету, академік НАМН України, професор Борис Зіменковський видав наказ № 1095-з «Про підготовку до атестації та екзаменаційної сесії». Документом, зокрема, передбачено певні доручення деканам факультетів:

  • провести аналіз виконання освітніх програм здобувачами вищої освіти станом на 01.04.2020. у т.ч. і у період карантину;
  • зібрати інформацію про академічну заборгованість студентів та контролювати стан її ліквідації;
  • встановити групу ризику з підготовки до ліцензійних іспитів та ЄДКІ для належної підготовки до атестації;
  • інформувати здобувачів вищої освіти про необхідність неухильного дотримання вимог онлайн навчання для реалізації вимог навчального плану і програм дисциплін в умовах карантину;
  • перевірити стан готовності кафедр до атестації випускників (у т.ч. наявність інформаційних матеріалів для студентів, переліки практичних навичок та алгоритмів їх виконання)

Поставлені завдання і перед завідувачами кафедр:

  • продовжити реалізацію освітніх програм шляхом використанням технологій дистанційного навчання
  • забезпечити відробку пропущених занять та незадовільних оцінок у режимі онлайн за окремим графіком кафедри, доступним на веб сторінці кафедри
  • забезпечити підготовку та консультування студентів випускних курсів до атестації (ОСП(К)І, КПОЕ та випускна кваліфікаційна робота)
  • до 01.04.2020 інформувати деканів про стан виконання освітніх програм здобувачами вищої освіти

 

Відділ комунікації і промоції 

press@meduniv.lviv.ua