Українсько-російська війна, що триває, наочно довела важливість української мови для національної ідентифікації.

12 травня 2022 року на платформі ZOOM у межах наукової співпраці кафедри німецької філології Львівського національного університету імені Івана Франка і кафедри українознавства Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького на засіданні наукових семінарів відбулася відкрита лекція доктора філологічних наук, завідувачки кафедри українознавства ЛНМУ імені Данила Галицького Тетяни Єщенко з теми «ФЕНОМЕН ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ: комунікативний, семантичний і прагматичний аспекти». Принагідно нагадаємо, що кафедра українознавства нашої Alma Mater працює над науковою темою «Українознавчий дискурс у вищій медичній освіті: культурно-історичний, мовно-літературний, духовно-моральний, педагогічний виміри». 

За інформацією кафедри українознавства

Відділ комунікації і промоції

press@meduniv.lviv.ua